Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöövervakning och inventeringar

Observationer och provtagningar är en stor och viktig del av SLU:s miljöanalys. Många inventeringar sker varje år och över hela landet. Nedan hittar du länkar till de återkommande inventeringar som SLU bedriver – ofta på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.


Provtagning, fotograf Willem Goedkoop SLU.


Skog

Jordbrukslandskap

  • Mark- och grödoinventeringen är en rikstäckande undersökning av av åkermarkens närings-, humus- och metallinnehåll som visar hur marken påverkas av föroreningar och brukande.
  • Åkermarkens markpackning till följd av brukande undersöks i ett antal typfält.
  • Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) är en rikstäckande undersökning av förändringar i det svenska landskapet och hur dessa påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden.NILS omfattar alla landmiljöer: jordbruksmark, våtmark, bebyggd miljö, skogsmark och fjäll.

Sjöar och vattendrag

Kust och hav

 Övergödning

  • Omfattningen av jordbrukets växtnäringsläckage på yt- och grundvattenkvalité undersöks i ett antal representativa typområden och observationsfält.

Försurning

Giftfri miljö

  • Övervakning av växtskyddsmedel bedrivs i fyra typområden där man följer användningen av bekämpningsmedel och transporten av dessa i bäckar under växtodlingssäsongen. Inom typområdena undersöks även grundvatten och sediment. Två åar och en station för insamling av regnvatten ingår också i övervakningen.

Biologisk mångfald


Sidan uppdaterad: 2014-12-01. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen