Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Enheter

SLU har fyra fakulteter och 37 institutioner, centrumbildningar och samarbetsprojekt samt administrativa enheten, se länkar i högerspalten

  • Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fak) har sin huvudsakliga verksamhet i Alnarp.
  • Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fak) finns huvudsakligen i Uppsala.
  • Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) har sin bas i Umeå med viss verksamhet i Uppsala och Alnarp.
  • Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fak) finns huvudsakligen i Uppsala, men med viss verksamheten i Skara och Alnarp.

Vid SLU finns ett antal centrumbildningar och projekt, varav en del är formella centrumbildningar medan andra främst är webbaserade samarbeten. Det rör sig om tvärvetenskapliga samarbeten med andra institutioner, fakulteter och/eller om samverkan med extern part.

Universitetsadministrationen utgör ett strategiskt och administrativt stöd för universitetets och fakulteternas ledningar samt verksamheten i övrigt. Huvuddelen av administrationen vid SLU är belägen i Uppsala, men det finns även administrativa resurser på övriga huvudorter.
Sidan uppdaterad: 2014-02-04. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen