Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Enheter

SLU har 36 institutioner vid 4 fakulteter, ett stort antal centrumbildningar och samarbetsprojekt samt en universitetsadministration.

Institutioner och fakulteter

Rubrikens länk ovan leder till en sida med alla SLU:s institutioner och de fyra fakulteterna. Fakulteterna presenteras kort nedan.

  • Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap  (LTV-fak) har sin huvudsakliga verksamhet i Alnarp.
  • Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fak) finns huvudsakligen i Uppsala.
  • Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) har sin bas i Umeå med viss verksamhet i Uppsala och Alnarp.
  • Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fak) finns huvudsakligen i Uppsala, men med viss verksamhet i Skara och Alnarp.

Centrumbildningar och samarbetsprojekt

En del är formella centrumbildningar medan andra främst är webbaserade samarbeten. Det rör sig om tvärvetenskapliga samarbeten med andra institutioner, fakulteter och/eller om samverkan med extern part.

Universitetsadministration

Ett strategiskt och administrativt stöd för universitetets och fakulteternas ledningar samt verksamheten i övrigt. Huvuddelen av administrationen vid SLU är belägen i Uppsala, men det finns även administrativa resurser på övriga huvudorter.

Organisation

Sidan uppdaterad: 2014-07-04. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen