Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutioner och fakulteter

SLU har 36 institutioner och enheter, vilka här listas alfabetiskt. De är fördelade på fyra fakulteter, vilka presenteras i högerspalten.

Sju av institutionerna är fakultetsgemensamma, vilket markeras med siffror i listan och med förklaringar längst ner.

Dessutom finns det många centrumbildningar och samarbetsprojekt i vilka institutioner, fakulteter och externa parter samverkar.

Alla institutioner A-Ö

Sju av ovanstående institutioner är fakultetsgemensamma, markerat med siffror, som förklaras nedan:

  1. Skoglig resurshushållning, Skoglig mykologi och växtpatologi, Ekologi samt Mark och miljö är gemensamma för NJ- och S-fakulteterna.
  2. Biosystem och teknologi är gemensam för VH- och LTV-fakulteterna.
  3. Norrländsk jordbruksvetenskap är gemensam för NJ- och VH-fakulteterna.
  4. Stad och land är gemensam för NJ- och LTV-fakulteterna.
 
Sidan uppdaterad: 2014-03-18. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen