Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Universitetsadministration

Verksamhetsidé för universitetsadministrationen:

"Universitetsadministrationen har som gemensam uppgift att skapa goda förutsättningar för utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Den ska undanröja hinder, förenkla, anvisa lösningar, stödja och ge service samtidigt som den har ett särskilt ansvar för att universitetet efterlever olika regelverk."

Universitetsadministrationen ska också utgöra ett strategiskt och administrativt stöd för universitetets och fakulteternas ledningar.

 

Universitetsadministrationen består av:

Fakultetskanslier:

  

Gemensamma organ är funktioner som är gemensamma för hela universitetet men inte formellt hör till universitetsadministrationen.

 
Sidan uppdaterad: 2014-03-17. Sidansvarig: nora.adelskoldl@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen