Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-11-28 -  Riksdagspolitiker tar en titt på Heureka
Isak From (s), till vardags ansvarig för de areella näringarna i miljö- och jordbruksutskottet, besökte SLU den 14 november.
2014-11-28 -  Skogens klimatnytta i fokus på KSLA-seminarium
Sveriges skogar har en viktig roll för klimatet. Men det behövs tydliga incitament för skogsägarna att ta vara på de möjligheter som finns. Och det är inte som kolsänka som skogen har sin stora klimatroll....
2014-11-28 -  Brandvarnardagen 1/12
På måndag 1 december är det ”brandvarnardagen”.
2014-11-28 -  Ny rapport
Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning, ny rapport av Jessica Lindblom och Christina Lundström
2014-11-28 -  Disputation Simon Berg
Fredag 5 december försvarar Simon Berg sin avhandling “Technology and Systems for Stump Harvesting with Low Ground Disturbance” i P-O Bäckströms sal (Aulan) på SLU i Umeå.
2014-11-27 -  Global kartläggning av marksvampars biodiversitet
Nu presenteras den hittills mest omfattande studien av biologisk mångfald i global skala hos en av markens största organismgrupper – svamparna – i en artikel i den prestigefulla tidskriften Science. SLU-forskaren...
2014-11-27 -  NOVA Summer course: The Empirics of Economic Organizations and Transaction Costs
The coming summer there will be a NOVA summer school on empirical industrial organization. Main lecturers are Prof. dr. Azzeddine Azzam (University of Nebraska-Lincoln); Prof. Dr. Konstantinos Karantininis...
2014-11-27 -  Okunskapens frukt
DN
2014-11-27 -  Pepparrot - varierad växt med många användningar
Pepparrot skulle kunna användas mer, t.ex. i mediciner eller till industriella ändamål. Katarina Wedelsbäck Bladh vid SLU har i sin avhandling funnit att NordGens insamlade pepparrotsplantor har en bra...
2014-11-27 -  Bly i jaktammunition ett hälso- och miljöproblem
Det råder inget tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen