Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2015-11-26 -  Forskning om kor som bara äter gräs
Sveriges Radio P1 har intervjuat Kjell Holtenius om deras pågående projekt
2015-11-26 -  Rektor söker vicerektor för fortlöpande miljöanalys
Rektor Peter Högberg kommer att tillsätta en ny vicerektor för verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys (Foma).
2015-11-26 -  NonHazCity - Minimering av miljögiftsemissioner
Nytt forskningsprojekt för att minimera utsläppen av miljögifter i städer inom Östersjö-regionen
2015-11-26 -  SLU håller Side Events vid COP21
Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention.
2015-11-26 -  Billiga klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog
EU vill även efter det stundande klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock åtgärderna inom EU för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga. Därför...
2015-11-26 -  Framtidens lantbruk i Västra Götaland, en sammanfattning
Landsbygdens utveckling och omvandling, och vem som är framtidens bonde, var några teman på konferensen Framtidens lantbruk i Västra Götaland på Vara Konserthus den 12 november. Konferensen anordnades...
2015-11-25 -  Forskningsmedel för projekt om DNA i miljöövervakning, restaurering av regleringsskadade fiskbestånd och organiska miljöföroreningar
Tre av institutionens forskare har tilldelats medel från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne.
2015-11-24 -  Forskargruppen får pris för bästa papper
Richard Ferguson, Hanna Astner, Suvi Kokko, Annie Roos och Maria Tunberg vann pris för bästa papper inom temat Landsbygdsföretagande på ISBEs konferens i Glasgow 2015. Pappret utforskar platsens betydelse...
2015-11-24 -  Har hittat hormonet som får frövitan att börja växa
Huvudkomponenterna i ett frö, grodden och frövitan, är resultatet av två skilda befruktningar. Frövitan, som lagrar näringsreserver åt grodden, börjar inte utvecklas förrän en befruktning har ägt rum,...
2015-11-24 -  Future Forests bidrar till det nationella skogsprogrammet
Arbete med det nationella skogsprogrammet är i gång och den 19 december hölls ett möte för programrådet med fokus på omvärldsanalys och trendspaning. Mötet inleddes med en trendspaning av professor Tomas...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se