Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-10-31 -  SLU rankat i US News
I en färsk global universitetsrankning publicerad av US News & World Report hamnar SLU på 20:e plats i ämnet Växt- och djurvetenskap, på 34:e i “agricultural sciences” och på 45:e plats i ämnet miljö/...
2014-10-31 -  Livet i en dammsugarpåse
Gulaim Seisenbaeva från Institutionen för kemi och bioteknologi fick ett annorlunda uppdrag från företaget Electrolux: undersök innehållet i dammsugarpåsar och -filter från hushåll i olika delar av världen....
2014-10-30 -  Europas ledande växtforskare: Politiker, tänk om!
Ian T. Baldwin m.fl.
2014-10-30 -  Värdefull odlingsmark förstörs av salt
Sveriges Radio
2014-10-30 -  Symposium Beyond Best Practice: Appreciating Site-Specific Design
  Den 18-19 november, 2014 Symposium Beyond Best Practice: Appreciating Site-Specific Design på Media Evolution City i Malmö.   Symposiet är en samverkan mellan SLU, FUSE, Arkitektskolan...
2014-10-30 -  Europas ledande växtforskare: Politiker, tänk om!
Över 20 av Europas mest framstående växtforskare går i dag (torsdagen den 30 oktober 2014) ut med ett brev som varnar för att Europa kommer att förlora sin ledande position om inte växtforskningen får...
2014-10-29 -  Seminarium om hantering av djurskyddsbrott
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt hälsar alla välkomna till vårt seminarium i lokal “Audhumbla”, Veterinärmedicinskt och...
2014-10-29 -  SLU en fråga för forskningsministern
SLU:s departementstillhörighet blir ett av de första ärenden som ministern för forskning och utbildning, Helene Hellmark Knutsson, får ta itu med i sin nya roll.
2014-10-29 -  Kunskap om hoppstjärtar viktig för att förutsäga näringsomsättningen i marken vid förändringar
Lina Widenfalk på institutionen för ekologi hade aldrig lagt märke till hoppstjärtarna innan hon började som forskarstuderande. Nu ser hon dessa små vackra djur när hon plockar svamp eller passerar en...
2014-10-29 -  SLU-forskare svarar om närodlat
Närodlat växer sig starkt i Småland och Blekinge. SVT:s Smålandsnytt granskar trenden och ifrågasätter om närodlat alltid är bättre för miljön. Maria Wivstad, SLU, svarar att det inte automatiskt är s...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen