Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-04-23 -  Lättare hitta resultat från ekologisk sortprovning
Vi har samlat resultat från Ekologisk sortprovning för att det ska bli lättare för rådgivare och ekologiska lantbrukare att hitta dem.
2014-04-23 -  Nya rön om älgens överlevnad i Sydsverige
Tillgång på foder och dess kvalitet är sannolikt de enskilt viktigaste faktorerna för att förklara älgstammens fortlevnad och särskilt älgkalvars överlevnad sommartid. Dessa faktorer kan påverkas såväl...
2014-04-23 -  Nya höjdutvecklingskurvor i Fakta Skog
Läs om det nya materialet från SLU för att bestämma skogsmarkens bonitet.
2014-04-23 -  Lansering av ny jobb- och karriärportal
SLU CareerGate
SLU CareerGate är en webbportal med fokus på att främja jobb- och karriärmöjligheter för SLU:s studenter. Där hittar de relevanta jobberbjudanden, praktikplatser, traineeplatser samt förslag till exam...
2014-04-23 -  Mikroberna i torra jordar saknar mat, inte vatten
Jordmikrober kan klassificeras utifrån hur de svarar på torra förhållanden. Vissa tål torka bra, andra undviker torra förhållanden genom att gå in i vila, men alla drabbas de av en begränsad tillgång på...
2014-04-23 -  Mikroberna i torra jordar saknar mat, inte vatten
Jordmikrober kan klassificeras utifrån hur de svarar på torra förhållanden. Vissa tål torka bra, andra undviker torra förhållanden genom att gå in i vila, men alla drabbas de av en begränsad tillgång på...
2014-04-23 -  Ingen gmo-märkning på honung
ATL
2014-04-23 -  Skönlitteraturen på SLU-biblioteket i Uppsala bortskänkes
SLU-biblioteket i Uppsala kommer inte längre att ha skönlitteratur till utlån. På grund av stora aktuella förändringar i bibliotekslokalen och i våra tryckta samlingar (t.ex. införlivandet av Veterinärbiblioteket)...
2014-04-23 -  Hjälp oss forma den innovationsupport du behöver!
SLU Holding finns till för att på bästa sätt ge service för att forskningsresultat och idéer från SLU skall komma till användning i samhället.
2014-04-23 -  Alnarps första kommundoktorand
Anna Krook är SLU Alnarps första kommundoktorand. Hon är anställd av Malmö stad och minst 50 procent av hennes arbetstid ska avsättas i forskarstudier i ämnet Landskapsplanering.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen