Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2015-05-29 -  Margareta Stéen är Årets djurvän!
Docent Margareta Stéen, bitr. föreståndare på Nationellt centrum för djurvälfärd, har av Svenska Djurskyddsföreningen utsetts till "Årets djurvän".
2015-05-29 -  Inga leveranser av post på fredag 5 juni
Meddelande från postservice:
2015-05-29 -  En värld utan antibiotika: Toppmöte i Uppsala 2–3 juni
Den 2 och 3 juni träffas experter, beslutsfattare och opinionsbildare från hela världen i Uppsala vid mötet ”Uppsala Health Summit” för att diskutera en av vår tids största globala hälsoutmaningar – antibiotikaresistens....
2015-05-29 -  Vårens självständiga arbeten på institutionen för akvatiska resurser
Under vårterminen presenteras nio självständiga arbeten vid institutionen för akvatiska resurser. Åtta studenter håller sina presentationer på Kustlaboratoriet i Öregrund och en student på Sötvattenslaboratoriet...
2015-05-29 -  Svampar i snytbaggens avföring producerar kemiska ämnen
Kemiska ämnen som produceras av svampar i snytbaggens avföring har potential att långvarigt skydda ägg som täckts med avföring från att bli uppätna.
2015-05-29 -  Heja Das Boot och Thorsellia
Två lag från Ekologicentrum deltar i Akademiska rodden på lördag. SLU mot Uppsala universitet.
2015-05-29 -  Disputation Jörgen Fidjeland
Jörgen Fidjeland  disputerade 2015-05-07 med avhandlingen:  Sanitisation of faecal sludge by ammonia Avhandlingen Handledare:  Björn Vinnerås Opponent: Prof. Nicholas Ashbolt, School...
2015-05-29 -  Licentiatseminarium Torun Hammar
Torun Hammar  genomförde sitt licentiatseminarium 2015-05-04 med licavhandlingen:  Temporal climate impacts of using willow and logging residues for district heating in Sweden Avhandlingen Handledare: ...
2015-05-29 -  Disputation Marie Kimming
Marie Kimming  disputerade 2015-01-23 med avhandlingen:  Decentralised energy systems based on biomass  Avhandlingen Handledare:  Per-Anders Hansson Opponent: Docent Göran Berndes, Avdelningen...
2015-05-29 -  Seminarium om skogens dialogprocesser på KSLA
En strukturerad dialog mellan olika intressenter används allt oftare i sammanhang som rör förvaltning av naturresurser. Future Forests bjuder in till ett seminarium den 31 augusti om skogens dialogprocesser...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se