Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2015-04-17 -  Närproducerat bröd – när är det bättre för miljön?
Småskalig och alternativ brödproduktion för lokala marknader har utvärderats med livscykelanalys (LCA). Att den hantverksmässiga brödproduktionen alltid är bättre för miljön kan man inte utgå ifrån, enligt...
2015-04-17 -  På remiss: Förslag till ekoföreskrifter och rapport om hållbar konsumtion
Fram till den 4 maj 2015 kan man tycka till om Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion. Dagen efter är det deadline för Naturvårdsverkets...
2015-04-17 -  28 maj - seminarium för BarleyFunFood,
Forskning om kolhydratkvalitet i allmänhet och korn i synnerhet.
2015-04-17 -  Slutseminarium: Hyggesfritt skogsbruk – möjligheter och konsekvenser
Inom Future Forests har SLU, Skogforsk och Skogsstyrelsen analyserat fyra olika hyggesfria skötselsystem och metoder. Nu är analyserna färdiga och forskarna redovisar sina resultat vid ett slutseminarium...
2015-04-17 -  "Skogsbrukets ansvar borde ha granskats"
"Skogsbrukets roll och ansvar för det förebyggande arbetet vad gäller skogsbränder förbigicks i den nu avlämnade utredningen. Av någon outgrundlig anledning skrev den nya regeringen i februari i år om...
2015-04-17 -  Skogsnäringsveckan – Future Forests forskare deltog
Future Forests var med och bidrog till livligt samtal under Skogsnäringsveckan i Stockholm
2015-04-17 -  Tord Snäll professor i ekologi
Under 2015 installeras tolv nya professorer, sex kvinnor och sex män vid SLU.
2015-04-17 -  15 miljoner föreslås till Svenska artprojektet
SLU får 15 miljoner till Svenska artprojektet. Det föreslår regeringen i sin vårproposition som presenteras i dag.
2015-04-17 -  Två seminarier som boostar din karriär!
Lär dig hur du bäst använder LinkedIn i ditt jobbsökande och få tips på hur du bäst skriver CV och personligt brev på engelska - allt på en eftermiddag!
2015-04-17 -  Exkursion med Bergvik skog 17 april
Hjalmar Laudon och Urban Nilsson från Future Forests är inbjudna att presentera sin forskning vid en exkursion 17 april anordnad av Bergvik Skog tillsammans med BillerudKorsnäs.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se