Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-09-30 -  Två ekonomagronomstudenter deltog i hållbarhetsutbyte i USA
Madelene Casselbrant och Catharina Eke-Göransson fick under sommaren chansen att åka till USA inom programmet REACT. Vi ställde fem frågor vardera till dem båda: de vittnar om en stark känsla för lokala...
2014-09-30 -  Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige
Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, hjortron och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie.
2014-09-29 -  Upsala Nya Tidning skriver om Hgenforskare
2014-09-29 -  Khurram Maqbool har spikat sin avhandling
2014-09-29 -  Minitab
Minitab i korthet.
2014-09-29 -  Film om Östersjön från SLU
SLU:s internationella projekt Baltic Compass/Compact har tagit fram en ny film ”Ripples on Baltic Waters”.
2014-09-29 -  Klart om samfinansiering med Trafikverket
Därmed godkänns anslaget från Formas till forskningsprojektet "Applicera", där Karin Winberg och Sarah Josefsson från institutionen ingår
2014-09-29 -  Ojämställdhet begränsar lantbrukets utveckling
Ojämställdheten inom familjelantbruket är fortfarande väl utbredd i Sverige, med vissa geografiska skillnader mellan norr och söder, och mellan slätt- och skogsbygd. Det visar en ny avhandling från SLU....
2014-09-29 -  Jens hjälpte herdar i Gobiöknen
Jens Karlssons arbete med att skydda getter från snöleoparder och varg uppmärksammas i personaltidningen Resurs.
2014-09-29 -  "Att sluta forska om biobränslen är som att skjuta sig i foten"
Att lägga ned forskningen om biodrivmedel nu, när vi står på randen till att de kan bli en framgång både som fordonsbränslen och som en källa för teknikexport.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen