Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2015-02-27 -  Rapportera mindre - nya regler för bisysslor
Från och med 1 mars gäller nya regler för vad du får göra vid sidan av din tjänst på SLU. I första hand handlar det om att rapportera mindre!
2015-02-27 -  Arla vill utöka tillverkning av ost med genmodifierade bakterier
P4 Kronoberg
2015-02-26 -  Allt börjar med ett frö!
Nu startar vår drive för att sprida mer information om hortonomprogrammet, vad är en hortonom, vad pluggar man, vad kan man bli?
2015-02-26 -  "Digitaliserad renskötsel minskar konflikter"
P4 Norrbotten uppmärksammar Per Sandströms avhandling.
2015-02-26 -  Demokratisk skogsplanering i Vilhelmina kommun
Om de flesta invånarna i Vilhelmina ska få sina önskemål bemötta kan det innebära att produktionen måste öka, vilket i sin tur leder till gödsling och plantering av den snabbväxande contorta-tallen. Något...
2015-02-26 -  Evolutionsstudie visar hur nedbrytningssvampar blev mykorrhiza
Mykorrhiza, symbiosen mellan svampar och växter, har haft central betydelse för livets utveckling på jorden. En kartläggning av olika svampars DNA visar nu att mykorrhiza har uppkommit flera gånger under...
2015-02-26 -  Inbjudan till landskapsarkitektstudenters utställning om miljonprogram
Landskapsarkitektstudenterna på Institutionen för landskapsarkitektur och planering i Alnarp, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, ställer ut konceptuella arbeten tillkomna i kursen "Att skapa en plats"...
2015-02-26 -  Björn Vinnerås får kretsloppspris
Gratualtioner till docent Björn Vinnerås, forskare i kretsloppsteknik vid SLU som är 2015 års vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset.
2015-02-26 -  Högsta bikompetensen hos SLU
Högsta kompetensen i Sverige om sjukdomar hos honungsbin finns vid SLU. Det är anledningen till att regeringen i december utsåg SLU till nationellt referenslaboratorium för bihälsa.
2015-02-26 -  Forskare stakar ut vägen till ett jordbruk som hushållar med fosfor
Den bristfälliga hushållningen med fosfor i livsmedelskedjan är ett hot mot vattenmiljöer och mot människors välbefinnande, och gör att världens ändliga fosforreserver förbrukas i snabb takt. I höstas...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se