Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2015-07-30 -  Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap
Det är i de medelkomplexa jordbrukslandskapen som det lönar sig bäst att sätta in biodiversitetsfrämjande lokala åtgärder, som t.ex. blommande kantzoner. SLU-forskaren Mattias Jonsson har tillsammans med...
2015-07-30 -  USA:s representanthus vill stoppa lagkrav på gmo-märkning
ATL
2015-07-30 -  Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap
Det är i de medelkomplexa jordbrukslandskapen som det lönar sig bäst att sätta in biodiversitetsfrämjande lokala åtgärder, som t.ex. blommande kantzoner. SLU-forskaren Mattias Jonsson har tillsammans med...
2015-07-29 -  Expertertmöte kring hästgenomik
Ledande forskare inom hästgenomik träffades under förra veckan i Hannover på arbetsmötet 11th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop.
2015-07-28 -  Alternativ till antibiotika mot klövspaltsinflammation
Kan salicylsyra ersätta behandling med antibiotika vid inflammation av klövspalt hos mjölkkor? Allt fler rapporter tyder på det, och SVA leder därför en studie som utvärderar denna alternativa medicinering....
2015-07-27 -  Carl Johan von Seth: Så blev det ris i stället för raps
DN
2015-07-24 -  Nytt genmodifierat ris - konsumenter är osäkra på GMO-mat
TV4
2015-07-24 -  SLU-forskare i Nyhetsmorgon om det nya riset
Nyheten från SLU om det nya riset som dels ger ett minskat utsläpp av växthusgaser, dels ger en ökad avkastning, har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.
2015-07-22 -  Nytt ris minskar växthusgaserna
En internationell grupp av forskare som leds från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har lyckats ta fram ett ris som minskar mängden växthusgaser som avges vid odling av ris.
2015-07-17 -  Regeringen förtydligar sin GMO-politik
Supermiljöbloggen
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se