Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-08-22 -  Vetenskap och Folkbildnings partienkät, del 1: GMO
VoF
2014-08-22 -  Neonikotinoider drabbar också fåglar
En färsk studie visar att neonikotinoider inte bara drabbar bin utan även insektsätande fåglar. Den Nederländska studien publiceras i Nature och visar att i princip alla fågelarter i jordbruksområden där...
2014-08-22 -  Skillnader i mångfald mellan eko och konventionellt minskar på gårdsnivå
Landskapselement som åkeröar, gräskanter och andra småbiotoper har en avgörande betydelse för biologisk mångfald. I en färsk studie minskade dessa element skillnaden i mångfald mellan ekologisk och konventionell...
2014-08-22 -  Bladmögelfri potatis snart på marknaden
Potatissorter med långsiktig resistens mot bladmögel är oerhört viktigt för odlingen av ekologisk potatis. Foto: Wikimedia Commons. Potatisbladmögel är en av de mest bekämpade skadegörarna i Sverige. Ulrika...
2014-08-21 -  Hållbart jordbruk diskuteras i Forskning & Framsteg
I en artikel som heter "Ett ekologiskt dilemma" tar Forskning & Framsteg ett ordentligt tag i debatten kring ekologiskt eller konventionellt jordbruk som vägen mot en miljömässigt hållbar livsmedelsförsörjning....
2014-08-21 -  Climate-CAFE - Nytt forskningsprojekt om klimatsmart jordbruk
SLU deltar i ett nytt Europeiskt forskningsprojekt om utveckling av odlings- och jordbrukssystem med hög anpassningsförmåga till klimatförändringar och vädervariationer inom ett klimatsmart perspektiv....
2014-08-21 -  Bladmögelfri potatis snart på marknaden
Potatisbladmögel är en av de mest bekämpade skadegörarna i Sverige. Ulrika Carlson-Nilsson vid SLU i Alnarp leder arbetet för att ta fram potatissorter som både smakar gott och är långsiktigt resistenta...
2014-08-20 -  Nominera studenter till workshop om gränssnittet i nya Ladok
Det nationella Ladok3-projektet har inlett utvecklingsarbetet för studentgränssnittet. Projektet söker nu efter studenter som kan vara med i utvecklingen och delta vid en workshop i Stockholm den 8 oktober....
2014-08-20 -  Ny vetenskaplig referensartikel om Riksskogstaxeringen
2014-08-20 -  Kvicksilvrets ursprung styr dess biotillgänglighet
Effektiviteten för bildning av metylkvicksilver och dess upptag i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Forskare...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen