Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2016-02-05 -  Generös utfodring under tidig laktation gav högre mjölkavkastning
Ny publikation från HUV
2016-02-05 -  Ny ämnesdatabas att ladda ner för alla som använder MACRO-DB
En ny version av Steg 1 finns nu tillgänglig (v 1.1). En uppdaterad databas är inkluderad i den nya versionen men behöver manuellt laddas ner för simuleringar med MACRO-DB Steg 2.
2016-02-05 -  Etiopiens ambassadör på SLU för diskussioner kring forskningssamarbete
Lär hela artikeln på engelska här.
2016-02-04 -  SLU:s budget för 2016
Prorektor har nu fastställt SLU:s budget för 2016. Budgeten kommer presenteras för SLU:s styrelse som en del av informationspunkten om den ekonomiska uppföljningen av 2015 vid nästa styrelsesammanträd...
2016-02-04 -  Forskare i Danmark kritiserar svensk medierapportering
I en mycket omfattande dansk syntesrapport har cirka 75 forskare och experter sammanställt och systematiserat dagens vetenskapligt baserade kunskap om och hur ekologiskt jordbruk bidrar till samhällsnytta...
2016-02-04 -  SLU och JTI tar fram gröna sojabönor för odling i Sverige
Anna Mårtensson vid SLU och Fredrik Fogelberg vid JTI (Institutet för jordbruk och miljöteknik) satsar på att ta fram ett odlingssystem för edamame-bönor, anpassade till svenskt klimat, i ett nytt projekt...
2016-02-04 -  Nytt! Future Forests specialnummer i Ambio
En stor del av Future Forests senaste vetenskapliga produktion finns samlad i ett specialnummer av tidskriften Ambio med titeln "Future Forests: Pathways to sustainable use".
2016-02-04 -  Insekter som mat - en ny publikation från oss!
Kan proteinpulver framställt från mjölmask bli en framtida ingrediens i livsmedel? Vår forskargrupp ledd av professor Maud Langton och docent Rikard Landberg, har i en pilotstudie framställt ett sådant...
2016-02-04 -  Hjalmar Laudon med i vattendelegationen
Hjalmar Laudon, forskningsledare inom Future Forests har blivit utsedd av regeringen till att ingå som ledamot i vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt.
2016-02-04 -  SKUD fortsätter att sanera förmodat stötande inhemska namn
Vi är alla en del av världen. Informationsspridning är i dag blixtsnabb via internet. Tyvärr är det inte bara positiva krafter som verkar på nätet. Mindre omdömesgilla personer fortsätter att sprida nedsättande...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se