Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2015-01-29 -  Viktig information till dig som väntar på böcker på biblioteket!
Vi på biblioteket har idag upptäckt att det sedan den 5 januari periodvis inte gått ut mejl till låntagare som har böcker att hämta. Om du väntat på ett mejl från biblioteket om en beställd bok och inte...
2015-01-29 -  Viktigt att börja bevattna i tid
Att bevattningen är optimal i odling av frilandsgrönsaker och potatis är angeläget av flera skäl. I det här projektet har två system som mäter markfuktighet testats.
2015-01-29 -  Samarbete och dialog kan boosta svensk prydnadsväxtodling
Svensk odling av prydnadsväxter har minskat såväl i absoluta tal som i marknadsandelar. En kartläggning tyder på att det finns stora möjligheter att vända den trenden. Hög produktkvalitet, en skicklig...
2015-01-29 -  Pris för framstående doktorsarbete
Anna Berlin och Eva Lindberg belönas av KSLA för sina avhandlingar.
2015-01-29 -  Jordbruksverkets FoU-dagar om eko 2015
Marknaden för ekologiska produkter växer. Hur kan forskningen stödja utvecklingen på marknaden och vilken forskning efterfrågar den ekologiska näringen för att kunde öka produktionen? Ta chansen att diskutera...
2015-01-28 -  Klimatpåverkan från europeisk ekomjölkproduktion
En färsk studie av ekologisk mjölkproduktion i sex europeiska länder visar att metan är den absolut största källan till växthusgasutsläpp. I studien har alla delar i produktionen räknats med.
2015-01-28 -  Bättre kohälsa i ekologisk mjölkproduktion
2015-01-28 -  Biogas forskarfavorit för fossilfritt ekojordbruk
I en stor genomgång av forskningen från början av tvåtusentalet lyfts biogas fram som en väg att bryta beroendet av fossil energi i ekologiskt lantbruk, även användning av trädbränsle omnämns som ett ...
2015-01-28 -  Ekologiskt lantbruk med självförsörjande energiproduktion
Ekologiska lantbruk, både växtodlings- och mjölkgårdar, kan bli självförsörjande med energi och minska växthusgasutsläppen enligt en färsk doktorsavhandling från SLU. Råvaror i energiproduktionen är bland...
2015-01-28 -  Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”
När unga vuxna väljer ekologisk mat kan det handla om en naturbaserad självterapeutisk åtgärd för att vinna välbefinnande. Den slutsatsen drar Elisabeth von Essen i en doktorsavhandling från SLU. Unga...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se