Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2015-10-09 -  Nytänkande inom växtförädlingen kan revolutionera växtskyddet
Växtskyddet mot skadegörare behöver nya metoder eftersom den traditionella förädlingen för direkt resistens ofta leder till snabb anpassning hos skadeinsekterna. Genom att istället förädla för växtegenskaper...
2015-10-09 -  Disputation Niclas Ericsson
Niclas Ericsson disputerade 2015-10-02 med avhandlingen: Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow–based systems for electricity and heat production Avhandlingen Handledare: Per-Anders...
2015-10-09 -  Disputation Joel Kinobe
Joel Kinobe disputerade 2015-09-18 med avhandlingen: Assessment of urban solid waste logistics systems: the case of Kampala, Uganda. Avhandlingen Handledare: Girma Gebresenbet   Opponent: Prof....
2015-10-09 -  Licentiatseminarium Susanna Ciuk Karlsson
Susanna Ciuk Karlsson genomförde sitt licentiatseminarium  2015-09-08 med avhandlingen: Simulating water and pollutant transport in bark, charcoal and sand filters for greywater treatment Avhandlingen...
2015-10-09 -  Inspelad föreläsning om DNA-barcoding i miljöövervakningen
Maria Kahlert, forskare på institutionen, föreläste om DNA-barcoding i miljöövervakningen på Miljöövervakningsdagarna 2015, som arrangerades av Länsstyrelsen Gävleborg 30 september – 1 oktober.
2015-10-08 -  Var med och lämna ditt bidrag till NU2016 – Högskolan i samhället ∞ Samhället i högskolan
Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning, NU2016, kommer att hållas i Malmö den 15-17 juni 2016. Konferensen vänder sig till lärare, ledare, studenter, pedagogiska utvecklare och andra...
2015-10-08 -  Pedagogiskt pris till lärarlag vid institutionen
I samband med promotionsceremonien den 3 oktober, utdelades årets pedagogiska priser, på 25 000 kr vardera. Lagpriset gick till lärarlaget bakom kandidatarbetskursen i landskapsarkitektur som, enligt...
2015-10-08 -  Nya tankar kring växtförädling
Jordbruksaktuellt
2015-10-08 -  Obefogad oro för mer insektsangrepp i ett varmare klimat?
Det finns en utbredd oro att ett varmare klimat ska leda till mer skador på grödor och skog från insekter. Hittills finns förhållandevis lite vetenskapligt stöd för den oron, konstaterar en internationell...
2015-10-08 -  Stort anslag till forskning om stresståliga växter för framtidens jord- och skogsbruk
SLU-professorerna Hans Ronne, Claudia Köhler och Jan Stenlid är medsökande i ett projekt som tilldelats nära 40 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, för forskning om stresshantering...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se