Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2016-05-04 -  Ny avhandling om interaktioner mellan ektomykorrhiza och bakterier
Igår spikade Srisailam Marupakula sin doktorsavhandling med titeln "Interactions between Ectomycorrhizal Associations and Bacteria".
2016-05-04 -  De viktiga mikronäringsämnena – en av nycklarna till ett produktivt jordbruk
För att spannmål ska växa ordentligt är det absolut nödvändigt att tillräckligt med mikronäringsämnen är tillgängliga. I en ny avhandling har Karin Hamnér undersökt hur mikronäringsämnen som t ex bor,...
2016-05-04 -  Ny avhandling om hur fastläggning av tungmetaller och arsenik påverkas av fosfor
För att avgöra hur farliga markföroreningar är behöver vi veta i vilken grad de riskerar att spridas och tas upp av organismer. Detta kan vi bara bedöma om vi vet hur föroreningarna binds i marken. Kunskap...
2016-05-04 -  Militär övning i gamla KC
Försvarsmakten kommer att hålla en övning i gamla lokalerna på Universitetsdjursjukhuset/Klinikcentrum nu på fredag den 6 maj mellan kl 08.00 och 20.30. Det kan komma att smälla en del inifrån byggnaden...
2016-05-04 -  Fem av sju uppsatsstipendier till SLU-studenter
Uppsala kommun delar varje år ut sju uppsatsstipendier till studenter vid universiteten i staden. Vid årets utdelningsceremoni, den 3 maj, gick fem av dessa stipendier till studenter vid SLU, inom programmen...
2016-05-04 -  USA vill använda frihandel som murbräcka för gmo
Lantbruk & Skogsland
2016-05-03 -  Därför är labradorer extra glupska
Är labradorer extra glupska? Det är många som påstår det. En forskargrupp med deltagare från SLU hävdar att det är sant - för de har hittat genen. Och SVT har skrivit om den nypublicerade artikeln.
2016-05-03 -  Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier
Forskare på SLU har i samarbete med flera andra universitet studerat genetiska skillnader hos sill och strömming i Atlanten och Östersjön.
2016-05-03 -  Planering i samband med svaga institutioner och brist på resurser - Fallet i Sacaba - Bolivia
Forskning av Paola Ledo, doktorand vid institutionen för Stad och Land, SLU
2016-05-03 -  Förvaltning mot en ansvarsfull hantering av bekämpningsmedel: fallet med etiopiska jordbruk
Forskning av Tadesse Amera, doktorand vid institutionen för Stad och Land, SLU
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen