Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-11-23 -  LAPM hosts European conference on i-Tree
On March 12th, 2015, the department will host the first European conference on i-Tree, software developed by the US Forest Service to assess urban tree resources and their benefits. Click here for...
2014-11-23 -  Regeringen går emot experterna om GMO
sverigesradio.se
2014-11-21 -  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har tagit beslut om medel till strategiska satsningar för SLU i Skara
Det gäller ”Kompetenscentrum rådgivning”, ”Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter” och ”Precisionsodling SLU, Skara”. Projekten sträcker sig från 1 juli 2015 till 30 juni 2017.
2014-11-21 -  Ny doktor
Den 28 maj disputerade Kristin Evensen Gangås vid Högskolan i Hedmark. Hon försvarade avhandlingen ”Attitudes towards large carnivores and acceptance of illegal hunting - the importance of social attitudes...
2014-11-21 -  Boka grupprum på Ultuna via webben
Nu kan du som pluggar på Ultuna boka grupprum direkt på webben genom vårt lokalbokningssystem som heter Kronox.
2014-11-21 -  Forskningsanslag från Formas till EHEC-forskning
Formas beviljade ett forskningsbidrag på 4,5 miljoner kronor till Ulf Emanuelson för fortsatta studier av EHEC hos nötkreatur.
2014-11-21 -  von Schantz blir Lundarektor
På torsdagen beslutade regeringen formellt att SLU:s nuvarande prorektor Torbjörn von Schantz utses till rektor för Lunds universitet.
2014-11-21 -  "Vilhelminastudie ger viktig miljökunskap"
Inom Vilhelmina Model Forest har under tio års tid tillämpad forskning bedrivits liksom strategiskt såväl som praktiskt utvecklingsarbete om långsiktigt hållbar markanvändning i ett samhällsperspektiv...
2014-11-20 -  SLU under Näringsdepartementet
SLU kommer att höra till landsbygdsminister Sven-Erik Buchts ansvarsområde, och därmed sortera under näringsdepartementet.
2014-11-20 -  Intresserad av att bli testpilot?
Synpunkter från er som användare på t.ex. funktionalitet och utformning av gränssnitt är viktigt för utvecklingen av Heureka.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen