Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-09-02 -  Prisbelönad bok om biologiska samlingar
Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt".
2014-09-02 -  Prisbelönad bok om biologiska samlingar
Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt”.
2014-09-02 -  Sork i media
2014-09-02 -  Hög risk för sorkfeber i vinter
2014-09-01 -  Debatt: Vi måste kunna välja GMO-fri mat
Dagens Industri
2014-09-01 -  GMO har blivit som en symbol för att leka Gud
Jordbruksaktuellt
2014-09-01 -  Kursstart för framtidens ledare inom bioekonomi
Deltagare från 13 länder har idag samlats för tiodagarskursen "Summer School on Food Security, Safety and Quality" vid SLU. Deltagarna får förutom ämnesspecifika kursmoment även träning i ledarskap - en...
2014-09-01 -  Examensarbete om ekosystemtjänster i MKB
Examensarbete presenterat och godkänt vt 2014 på institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
2014-09-01 -  Första releasen efter sommaren ute nu
Releasen innehåller förbättringar och buggrättningar.
2014-09-01 -  Uppdatering av arter och namn
En ny uppdatering av arter och namn i Artportalen har nu genomförts. Största tillskottet av nytillkomna arter har skett bland gallmyggorna (fam. Cecidomyiidae), men kompletteringar har även gjorts inom...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen