Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-10-24 -  Ny mobilapp avslöjar matens ursprung
De flesta av denna krönikas läsare vill säkert att konsumenter och andra köpare av livsmedelsprodukter väljer produkter med svenska råvaror. Många studier visar att svenska konsumenter har en positiv bild...
2014-10-24 -  Vanligt med hatbrott bland studenter
Drygt var tionde högskolestudent har varit utsatt för hatbrott. Det visar en ny studie från Malmö högskola.
2014-10-24 -  Bakterie begränsar sjukdomar i stråsäd
”Jag önskar att allt kunde vara ekologiskt! Så blir det nog i framtiden.”, Det är ett representativt uttalande för den debatt kring livsmedel som pågår i Sverige idag.
2014-10-24 -  Mellanskarven i Roxen - Aqua reports 2014:10 är publicerad
Skarven kan ha en möjlig påverkan på fisksamhället i sjön Roxen. Det har länge diskuterats om skarvens matvanor påverkar fisk och fiske. En skarv äter omkring ett halvt kilo fisk per dygn. Då de ofta häckar...
2014-10-24 -  Bakterie begränsar sjukdomar i stråsäd
”Jag önskar att allt kunde vara ekologiskt! Så blir det nog i framtiden.”, Det är ett representativt uttalande för den debatt kring livsmedel som pågår i Sverige idag.
2014-10-24 -  SLU i budgetpropositionen
Sveriges lantbruksuniversitet får i dagens budgetproposition ett anslag om 1,728 miljarder kr, vilket är en ökning med 25 miljoner kronor. ”Budgetproppen” innefattar för SLU:s del två större riktade s...
2014-10-24 -  "Tio förutsättningar för en klimatsmart politik"
”Våra analyser visar på tio förutsättningar som gör det möjligt med en ambitiös klimatpolitik utan att kostnaderna blir onödigt höga.”
2014-10-23 -  Hon söker sig till extrema miljöer
Barbro Ulén har anställts som professor vid NJ-fakulteten från och med 2014-09-23. Nedan presenterar hon vem hon är och vad hon gör.
2014-10-23 -  2 postdoc-tjänster i Umeå
Den första postdoc-tjänsten som finansieras genom SMaReF har nu annonserats ut. En andra tjänst finns också som handlar om kvicksilvrets biogeokemi i östersjön.
2014-10-23 -  SLU i budgetpropositionen
Sveriges lantbruksuniversitet får i dagens budgetproposition ett anslag om 1,728 miljarder kr, vilket är en ökning med 25 miljoner kronor. ”Budgetproppen” innefattar för SLU:s del två större riktade s...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen