Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nyheter

Här kan du se alla SLU-nyheterna. I högerkolumnen kan du filtrera de nyheter du vill se dels genom att klicka på det år eller den månad du är intresserad av, dels genom att välja efter tänkbart publiceringsställe. 

2014-10-21 -  Småskaligt jordbruk mättar många munnar
Små jordbruk med stor biologisk mångfald har bäst förutsättningar att producera mat till många. Detta gäller om de samtidigt ska vara självförsörjande på drivmedel och växtnäring. Det hävdar Kristina Belfrage...
2014-10-21 -  Fynd av högfluorerade ämnen i svenska vattendrag
SLU-forskare har gjort den första rikstäckande studien av förekomster i svenska vattendrag
2014-10-21 -  Krukväxtuppropet tar in hibiskusar för provodling
Nu börjar krukväxtuppropet ta in äldre hibiskusar till provodling.
2014-10-21 -  Krukväxtuppropet i Stil i P1
Programmet Stil i Sveriges radios P1 sände inslag om Krukväxtuppropet.
2014-10-21 -  Kan växtmångfald minska behovet av bekämpningsmedel?
Det sker mer aktivitet mellan växter än vad man kan tro, visar forskning. Växter kan "kommunicera" med varandra via luftburna molekyler, bland annat för att öka motståndskraften mot insektsangrepp och...
2014-10-21 -  Replik om SLU:s framtid
I veckan som gick svarade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på en fråga som ställdes i Riksdagen av Betty Malmberg (M). Frågan gällde utvecklingen för SLU. Här kommenterar hon i Jordbruksaktuellt...
2014-10-21 -  ”Djurskyddslagen inget verktyg för kostvanor”
”Vi ser med tillfredsställelse att LRF och företrädare för berörda uppfödare välkomnar att vi fokuserar på den svenska djurskyddsmedaljens bistra baksida."
2014-10-21 -  VMF:s pedagogiska pris till Lina Lindström
VMF:s pedagogiska pris till Lina Lindström
2014-10-21 -  Förbud mot avhorning – förslag i EU
Det kan bli förbjudet att avhorna kalvar i ekologisk djurhållning om EU-kommissionens förslag till nya regler för ekologisk produktion går igenom. I det länkade reportaget från Sveriges Radio vädras oron...
2014-10-20 -  Den första boken om råg och hälsa är här!
Boken Rye and Health (Råg och hälsa) sammanfattar ett långtgående nordiskt forskningssamarbete med SLU som en viktig aktör.
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen