Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2011-10-27

Skogens biologiska mångfald behöver större plats

Foto: Michael Krikorev, SLU.

Ett allt intensivare skogsbruk sker på bekostnad av arterna. Det menar experter på ArtDatabanken vid SLU i en analys av situationen för de skogslevande arterna i Norden.

Enligt analysen går vi mot ett skogsodlingslandskap med mycket lite kvarvarande gammelskog. Med dagens utveckling kommer 95 procent av Sveriges produktiva skogsmark att vara produktionsskog inom 20 år. Och de nya skogarna kommer inte att ha samma naturkvaliteter som de gamla.

– Om inte skogssektorn snabbt kommer till rätta med problemen är risken överhängande att förlusten av arter kommer att fortgå, säger Artur Larsson, ArtDatabanken SLU, redaktör för rapporten.

Under det senaste seklet har det svenska skogsbruket lyckats öka skogens tillväxt, virkesförråd och produktion tack vare ett målmedvetet arbete. Baksidan av denna utveckling är att det också starkt ändrat förutsättningarna för djur, växter och svampar, vilket resulterat i att var tionde svensk skogsart idag är rödlistad. Mönstret är i stort sett detsamma i våra grannländer Finland och Norge. På lång sikt är tillståndet allvarligt eller osäkert för omkring 5 000 skogsarter i Fennoskandien.

För att hejda förlusten av skogens biologiska mångfald behövs enligt analysen en kraftigt utökad areal skyddad skog. Dessutom krävs en bra miljöhänsyn även i produktionsskogar.

– Det bästa vore om vi kunde skapa förutsättningar för att uppnå livskraftiga populationer genom en samlad helhetssyn för både skyddad och brukad skog, säger Artur Larsson.

Läs mer

Artur Larsson (red.), Ulf Bjelke, Anders Dahlberg, Jonas Sandström (2011).
Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv

Läs pressmeddelande och hämta pressbilder via SLU:s pressrum på Newsdesk

Kontakt

Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU:
Artur Larsson (biolog, redaktör) 018-67 22 18, artur.larsson@slu.se
Johan Samuelsson (pressansvarig) 018-67 34 09, johan.samuelsson@slu.se

Publicerat av: Ann-Katrin Hallin
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen