Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2012-10-30

Har växtbioteknologi en framtid i Europa?

Gentekniken omfattas av restriktioner. Den aktuella forskningen inom växtbioteknik i Europa, vilka lagar som planeras på området, samt vilken acceptans som finns hos jordbrukare och allmänhet kommer att belysas vid ett seminarium den 7 november i SLU Alnarp.

Europa har hållit en restriktiv linje för genetiskt modifierade grödor. Denna begränsning beror delvis på en stark skepsis hos allmänhet och frivilligorganisationer. En konsekvens av detta är att odlingen av genetiskt modifierade grödor har varit mycket begränsad. Trots detta fortsätter flera forskargrupper att utveckla grödor med nya egenskaper, förfina förädlingstekniker och utveckla nya sätt att förbättra grödors egenskaper med hjälp av bioteknik. Men vilka är de framtida utsikterna för dessa projekt och vilken är vägen framåt?

PlantLink, Mistra Biotech och Partnerskap Alnarp anordnar ett seminarium med internationella experter där dessa frågor kommer att diskuteras. Dagen kommer att bjuda på goda möjligheter för diskussion om växtbioteknikens framtid inom EU. Fler än 80 personer från över 25 akade­miska institutioner i Sverige och utomlands kommer att delta. Media är välkommen att delta! Ingen föranmälan krävs.

Läs mer

Program, 7 november 2012, Crafoordsalen, SLU Alnarp

09:30 Kaffe
10:00 Välkomsttal av organisatörerna
10:10 Erfarenheter från GMO I Spanien, det första landet i Europa som odlar Bt-majs. Dr. Pere Puigdomènech, Center for Research in Agricultural Genomics (CRAG), Spanien
10:40 Riskbedömning av GM-grödor inom EFSA och erfarenheter från GM-fältförsök vid Rothamsted Research. Prof. Huw Jones, Rothamsted Research, Storbritannien
11:10 Amiga-projektet: Bedömning och övervakning av inverkan av genetiskt modifierade växter på agro-ekosystem. Dr. Tina d’Hertefeldt, Lunds universitet
11:40 Lunch
13:00 Nya tekniker. Dr. Marie Nyman, Gentekniknämnden
13:30 Riskbedömning och reglering av nya förädlingstekniker. Dr. Frank Hartung, Julius Kühn Institut, Tyskland
14:00 Kaffe
15:00 Allmänhetens godkännande av olika bioteknologi- och GM-tekniker. Prof. Sven Ove Hansson, KTH
15:30 Paneldiskussion
16:30 Avslutning

Länk till PlantLink.

Kontakt

Mer information och kontakt
Forskarassistent Erik Alexandersson, område växtskyddsbiologi, SLU Alnarp
Tel. 040-41 53 38, 0733-44 39 69

Publicerat av: Mikael Propst
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se