Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2012-10-05

SLU-forskare deltar i 31-miljonersprojekt

Forskare Karin Ljung, professor Rishikesh P. Bhalerao och forskarassistent Stephanie Robert är medsökande till forskningsprojektet i Umeå. Foto: Kjell Olofsson, SLU.

Docent Markus Grebe, Umeå Plant Science Centre, är huvudsökande för det femåriga forskningsprojektet ”ShapeSystems – Systemsbiology of Plant Cell Shape” som nu tilldelas 31,3 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Medsökande är SLU-forskarna professor Rishikesh P. Bhalerao, forskare Karin Ljung och forskarassistent Stephanie Robert, samtliga vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU Umeå.

Målet med projektet är att ta reda på hur växtceller finner sin form. För att organismer ska kunna växa och utvecklas är det av yttersta vikt att deras minsta byggstenar – cellerna – får rätt form. Till exempel är detta viktigt för att trädens celler ska kunna bilda ved och för att cellerna på rötternas ytskikt ska kunna bilda det hår som används för att ta upp vatten och mineraler från jorden.

Mer kunskap kan göra det möjligt att få fram växter som kan producera bättre ved och biomassa, vilket kan förbättra växtprodukter som råvara och energikälla. I projektet medverkar forskare inom växtgenetik, molekylär- och cellbiologi, kemi och fysik från förutom SLU, universiteten i Umeå, Lund och Linköping.

Publicerat av: Mikael Propst
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se