Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2012-03-20

Lektorer för samverkan utsedda

De elva samverkanslektorerna samlades på tisdagen. Här tillsammans med Johan Schnürer, vice rektor för samverkan, Sara Brännström, samverkanskoordinator och Marnie Demandt, tillträdande samverkanskoordinator. (Foto: Jenny Svennås-Gillner)

På tisdagen träffades de första elva forskare som utsetts till samverkanslektorer vid SLU för en kick off på Ultuna. De utsedda innehar universitetslektorat i sina vetenskapliga ämnen, med samverkansuppgifter.

– Det här är en unik satsning där samverkan är i fokus, säger Johan Schnürer, vice rektor för samverkan vid SLU. Lektorerna forskar aktivt och har sin bas i vetenskapen. Samtidigt är de utvalda för sin förmåga att utveckla en dialog med omvärlden.

SLU satsar aktivt på att utveckla sin samverkan med det omgivande samhället. Ambitionen är att satsningen både skall vara till gagn för kunskapsutvecklingen hos SLU:s intressenter och för samhället i stort. Samverkanslektorerna ska även fungera som ambassadörer för hela SLU i olika externa sammanhang och de har kunskap och intresse för SLU:s breda verksamhet inom de biologiska naturresurserna.

Samverkanslektorer vid SLU:
• Bengt Persson, landskapsplanering
• Anders Herlin, byggnadsfunktion
• Anna Schnürer, bioenergi
• Jens Sundström, bioteknik
• Johan Arvidsson, markfysik
• Åse Sternesjö, matens kvalitet
• Lars Andersson, växtproduktion
• Lars Edenius, viltekologi med inriktning på klövvilt
• Johan Bergh, skogsskötsel och begränsning av klimateffekter
• Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet och riskanalys
• Magdalena Jacobsson, produktionssjukdomar

Ytterligare sju lektorat kommer att utses under våren.

Publicerat av: Mikael Jansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se