Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2012-05-10

Diskuterar framtidens metoder för analys av biologiska data

Data från marina inventeringar gjorda inom Svenska artprojektet ska användas för att testa möjligheter med så kallade virtuella e-laboratorier. Foto: Matz Berggren.

Just nu träffas ett sextiotal experter från hela världen i Göteborg för att diskutera framtidens analysverktyg för biologiska data. Svenska LifeWatch, som samordnas av SLU, är en av medarrangörerna till tvådagarsmötet.

Det finns stora mängder data om arter och mönster i naturen idag tack vare forskning, miljöövervakning och ideella krafter. Utmaningen är att kunna samköra och analysera datamängderna på ett effektivt sätt. Här ser forskarna att virtuella arbetsflöden eller så kallade e- laboratorier är ett kraftfullt verktyg.

Mattias Obst, Göteborgs universitet. Foto: Anna Maria Wremp, SLU.– Det är ett helt nytt sätt att jobba som hjälper oss att överblicka en stor datamängd och hitta just den del som är relevant för en viss frågeställning, säger Mattias Obst vid Göteborgs universitet, vetenskaplig koordinator för det europeiska initiativet Biodiversity Virtual e-Laboratory (BioVeL), medarrangör till workshopen.

För att testa de virtuella laboratoriernas möjligheter kommer en arbetsgrupp inom BioVeL under hösten att arbeta med data från de storskaliga marina inventeringar som gjorts inom Svenska artprojektet. Inventeringarna var en särskild satsning på marin kunskap inom Svenska artprojektet och pågick år 2006-2009. Parallellt med detta har ett omfattande historiskt marint material från samma område digitaliserats med medel från Svenska Artprojektet.

– Möjligheten att jämföra historiskt material med nutida undersökningar är mycket spännande. Vi tror att det finns stor potential i det här materialet som kan hjälpa oss att förstå hur den marina mångfalden ser ut och har förändrats, säger Anna Karlsson, marinbiolog vid Artdatabanken SLU och den som ansvarade för de marina inventeringarna inom Svenska Artprojektet.

Kontakt

BioVeL: Matthias Obst, Göteborgs universitet, Tel: 073-847 50 03, matthias.obst@zool.gu.se

Svenska LifeWatch: Anna Maria Wremp, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 1394; 070-390 7103, anna-maria.wremp@slu.se

Svenska Artprojektet: Anna Karlsson, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 26 57, Anna.Karlsson@slu.se

 

Publicerat av: Ann-Katrin Hallin
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se