Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2012-06-20

Vindkraft har både positiva och negativa effekter på djur

Djurlivet kan både gynnas och missgynnar av vindkraftparker. (Foto: Jan Olof Helldin/SLU)

I dagarna publiceras den första sammanställningen hittills kring vindkraft och landlevande däggdjur. En slutsats är att djurlivet kan såväl gynnas som missgynnas vid vindkraftetableringar. Rapporten är skriven av en grupp SLU-forskare, och har tagits fram inom Naturvårdsverkets och Energimyndighetens kunskapsprogram Vindval.

Studien bygger på forskningspublikationer från hela världen som forskargruppen har sammanställt. Resultaten visar bland annat att stora rovdjur, klövvilt och renar riskerar att störas av trafik och mänsklig närvaro i områden kring vindkraftparker.

– När vindkraftverk byggs i områden som tidigare är relativt ostörda av mänsklig aktivitet kan de samlade effekterna på vilt bli större än man först väntar sig, säger Jan Olof Helldin, forskare vid Centrum för biologisk mångfald och huvudförfattare till rapporten.

Djur kan även vänja sig vid de störningar som vindkraften innebär. Exempelvis verkar både tamren och vildren kunna stanna kvar i områden trots mänsklig närvaro. Öppna marker och bryn skapar nytt bete och vägarna kan underlätta för djuren att röra sig i landskapet. Det är därför oklart hur de landlevande däggdjuren sammantaget påverkas av vindkraftutbyggnader.

– Vi behöver följa upp vad de samlade effekterna av en storskalig, landbaserad vindkraftutbyggnad kan innebära för framför allt stora rovdjur och tamren, konstaterar Krister Mild, handläggare på Naturvårdsverket.

Rapporten kan laddas ner på:
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6499-0

SLU-forskargruppen har bestått av:
Jan Olof Helldin, Mattias Olsson och Fredrik Widemo, Centrum för biologisk mångfald (CBM), Jens Jung, inst för Husdjurens miljö och hälsa, Wiebke Neumann, inst för Vilt, fisk och miljö, Anna Skarin, avd för renskötsel.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Olof Helldin, forskare vid Centrum för biologisk mångfald i Uppsala. Tel 070-607 53 22, j-o.helldin@slu.se

Publicerat av: Mikael Jansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se