Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2012-09-26

Avtal undertecknat under globalkonferens

Dr Nteranya Sanginga, Director General för IITA, och rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU, undertecknade ett femårigt samarbetsavtal. Foto: MIkael Propst, SLU.

SLU Global ska med en vetenskaplig ansats stärka universitetets engagemang i frågor kring förbättrad produktivitet i lantbruket, livsmedelssäkerhet och hållbar försörjning i låginkomstländer. Idag 26 september hölls invigning av programmet och i samband med det undertecknades ett femårigt samarbetsavtal mellan SLU och ett internationellt institut i Nigeria.

Invigningen hölls under den årliga konferensen Agricultural Research for Development, ”Innovations & Incentives”, som anordnas på SLU i Ultuna 26-27 september. I samband med denna undertecknade rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU, och Dr Nteranya Sanginga, Director General vid International Institute of Tropical Agriculture (IITA) i Ibadan, Nigeria, ett Memorandum of Understanding mellan lärosätet och institutet. Avtalet ska gälla samarbeten under fem år.

Vid invigningsceremonin medverkade också bland andra ambassadör Lennart Båge samt departementsråd Tomas Dahlman, Landsbygdsdepartementet.

Samarbete SLU-Nigeria

Dr Nteranya Sanginga, Director General för IITA, och rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU, undertecknade ett femårigt samarbetsavtal onsdag den 26 september. Foto: MIkael Propst, SLU.

Läs mer

Läs mer om SLU:s kraftsamling kring det globala samarbetet för matförsörjning och landsbygdsutveckling.

Publicerat av: Mikael Propst
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se