Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2013-11-13

Formas-anslag till 31 SLU-projekt

Igår beslutade forskningsrådet Formas att bevilja drygt 134 miljoner kronor till 31 projekt vid SLU, vilket innebär att SLU mottog ungefär en fjärdedel av rådets beviljade anslag.

I årets öppna utlysning beviljade Formas 525 miljoner kronor till ca 120 projekt, varav 30 vid SLU – 19 i Uppsala, 6 i Alnarp, 2 i Umeå och 1 i vardera Öregrund, Riddarhyttan och Drottningholm. Därutöver beviljades ett SLU-projekt medel från utlysningen Eco-Innovera. SLU är också ett av de universitet som får ta del av anslag till "Miljötoxikologisk forskning med verksamhet i samverkan med Swedish Toxicology Sciences Institute (SweTox)".

Störst utdelning fick Sara Hallin, för två projekt som rör mikroorganismers roll i kväve- och kolomsättningen i mark. Över sex miljoner kronor fick dessutom Jan Stenlid (associationsstudier för att stödja resistensförädling i skogsträd), Joachim Rodrigues de Miranda (mikrobiella faktorer som påverkar överlevnad i en svensk varroa-resistent honungsbipopulation), Tord Snäll (populationsmodeller för skogliga konsekvensanalyser) och Ingemar Fries (symbiotiska bakterier och sjukdomar hos honungsbin).

Formas stöder forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och som har mycket god potential att komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Forskningen ska dessutom resultera i ny kunskap som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Detta förutsätter att människors och djurs hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, miljön och naturens bärkraft, ekonomi, etik samt sociala och kulturella värden beaktas.

Nedan följer en lista över alla SLU-forskare som beviljades medel – detaljerade listor med projekttitlar m.m. nås via följande länk.

Öppna utlysningen

 • Karl-Johan Bergstrand, Biosystem och teknologi, Alnarp, 1 486 184
 • Christer Björkman, Ekologi, Uppsala, 5 422 000
 • Örjan Carlborg, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 3 922 000
 • Christina Dixelius, Växtbiologi och skogsgenetik, Uppsala, 5 261 000
 • Ingemar Fries, Ekologi, Uppsala, 6 078 000
 • Bengt Guss, Mikrobiologi, Uppsala, 2 907 000
 • Anna Gårdmark, Akvatiska resurser, Öregrund, 4 417 000
 • Sara Hallin, Mikrobiologi, Uppsala, 5 165 000
 • Sara Hallin, Mikrobiologi, Uppsala, 5 645 000
 • My Hedhammar, Anatomi, fysiologi & biokemi, Uppsala, 3 920 000
 • Johan Höglund, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 5 022 000
 • Paul Kardol, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 3 435 000
 • Jens Karlsson, Ekologi, Riddarhyttan, 3 678 000
 • Gabriella Lindgren, Husdjursgenetik, Uppsala, 2 176 000
 • Urban Nilsson, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp, 1 896 327
 • John Pringle, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 3 811 995
 • Mattias Qviström, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp, 4 397 000
 • Joachim Rodrigues de Miranda, Ekologi, Uppsala, 6 306 000
 • Fredrik Schlyter, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 4 080 000
 • Martin Schroeder, Ekologi, Uppsala, 4 895 001
 • Tord Snäll, Artdatabanken, Uppsala, 6 393 000
 • Jan Stenlid, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 6 528 001
 • Jerry Ståhlberg, Molekylärbiologi, Uppsala, 3 251 924
 • Jens Sundström, Växtbiologi och skogsgenetik, Uppsala, 4 923 000
 • Marco Tasin, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 5 932 000
 • Barbro Ulén, Mark och miljö, Uppsala, 5 052 000
 • Peter Witzgall, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 1 994 000
 • Miao Wu, Molekylärbiologi, Uppsala, 4 146 604
 • Mats Öquist, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 3 383 000
 • Johan Östergren, Akvatiska resurser, Drottningholm, 5 996 000

Eco-Innovera

 • Björn Vinnerås, Energi och teknik, Uppsala, 2 700 000

SweTox

 • Leif Norrgren, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala
Publicerat av: David Stephansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen