Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2015-12-22

Djurkurser öppna för fristående studenter

Ett antal kurser inom veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap vid SLU öppnas för fristående studenter!

Ett antal kurser som startar redan första perioden i vår, den 18 januari, går att anmäla sig till. Anmälan skall ske till kursansvarig och platserna kommer fördelas i kronologisk ordning.

Namn

Poäng

Studietakt (%)

Kursansvarig

Djurskydd, kontroll och bedömning

15

100

jenny.yngvesson@slu.se

Djurfysiologi

10

65

Sara.Wernersson@slu.se

Veterinärmedicinsk infektionsbiologi, parasitologi och mykologi

15

100

Magnus.Abrink@slu.se

Vårdhygien 3

5

100

todd.johansson@slu.se

Avancerad Näringsfysiologi

5

35

Jan.Erik.Lindberg@slu.se

Husdjursproduktion - Nötkreatur

15

100

Eva Sporndly@slu.se

Livsvetenskaplig grundkurs

30

100

Torbjorn.Lundh@slu.se

Tropisk husdjursproduktion

5

35

Ewa.Wredle@slu.se

 

Följande kurser i andra perioden under vårterminen 2016, (22 mars – 5 juni), kommer öppnas för sen anmälan på antagning.se

Anmälningskod

Namn

Poäng

Studietakt (%)

SLU-40044

Infektionssjukdomar

6

100

SLU-40033

Beteendegenetik

5

35

SLU-30046

Anestesiologi 2

5

100

SLU-40030

Arbetsledning inom djursjukvård

5

100

SLU-40031

Kommunikativ kompetens och rådgivning inom djuromvårdnad

5

100

SLU-40052

Foder och djurhälsa

5

35

SLU-40057

Näringsfysiologi och fodervetenskap

15

100

SLU-40056

Djurens utfodring

10

100

Läs mer

Mer information om kurserna finns att söka fram på respektive kurshemsida på www.slu.se/kurser.

Kontakt

Frågor kan ställas till studievagledning@slu.se

 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen