Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2015-12-11

SLU:are prisas av KSLA

KSLA har utsett 2016 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. HKH Prins Carl Philip delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 204:e högtidssammankomst den 28 januari 2016 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris

Agr hedersdr Annika Åhnberg, Glemmingebro. Under tre decennier har hon på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt bidragit till den nationella debatten om de areella näringarna. Åhnberg satt tidigare i SLU:s styrelse och är även hedersdoktor vid SLU.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

VMD Jonas Malmsten, Vallentuna och SLU, Uppsala, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Swedenoch FD Mikael Thyrel, Vännäs och SLU, Umeå, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Professor Per G Berg, SLU Uppsala, för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Entomolog Henrik Nordenhem, Uppsala, för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.

Anders Elofsons medalj

Docent Eva Spörndly, SLU Uppsala för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande (beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

Akademiens UniK:s casetävling 2015

Frida EdmanFrida Magnusson och Mikaela Nilsson, tidigare SLU-studenter I ekonomi, som vann tävlingen med en populärvetenskaplig artikel som involverar ett vetenskapligt baserat helhetstänkande och på ett generellt plan beskriver förutsättningarna för att skapa ett hållbart naturbruk 2050.

Dessutom: 

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj 2015

Professor Leif Andersson, SLU Uppsala för enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln. Leif Andersson erhöll belöningen redan förra året men kunde då inte delta i prisutdelningen.

Publicerat av: Mikael Jansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen