Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2015-08-28

SLU i stort nordiskt biogasprojekt

I somras beslutade EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att godkänna den ansökan gällande projektet Biogas2020 som bland annat syftar till att etablera en samverkansplattform för biogas mellan olika regioner och kommuner i området kring de tre haven. Projektet omsluter ca 110 miljoner kronor och omfattar totalt 30 partner från Sverige, Norge och Danmark, däribland två institutioner vid SLU: Mikrobiologi och Energi och teknik.

– Projektet innebär en unik möjlighet att få samarbeta och utbyta kunskap med andra aktörer i Skandinavium som jobbar med olika frågor för en positiv utveckling av biogasområdet. Speciellt intressant är att få samverka med det stora konsortiet bestående av både offentliga organisationer, högskolor och universitet samt näringsliv, säger professor Anna Schnürer, SLU.

Från SLU deltar både Intitutionen för Energi och teknik och för Mikrobiologi och de forskningsstudier som SLU specifikt är engagerat i handlar om småskalig uppgradering av biogas, halm för biogas och mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar.

I mars tidigare i år lämnades en gemensam ansökan in till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak) för 30 involverade parter som består av universitet och högskolor, företag och organisationer både i Norge, Danmark och Sverige. Parterna kommer att samarbeta för att biogas ska ta stora språng framåt genom att tydliggöra samhällsnytta, miljönytta och affärsnytta. Projektet startade i juli och kommer att hålla på i tre år.

Innovatum, Skive kommune och Østfold fylkeskommune är nationellt ansvariga i respektive land för koordineringen av projektet och Innovatum blir så kallad lead partner i projektet vilket innebär att man har det överordnade ansvaret för alla parter i de tre länderna. Det innebär också ansvar att säkra projektets genomförande, ansvar för projektledning, administration och kommunikation. Innovatum jobbar strategiskt med att få fler företag med i EU-projekt och tror att liknande stora projekt inom andra branscher eller kompetensområden kan få samma gensvar.

Att nå en kritisk massa har stor betydelse för att skapa en fungerande marknad för biogas. Produktionen av biogas är per definition decentraliserad och lokaliserad nära tillgången till substrat för att undvika kostsamma transporter. Användningen däremot, speciellt inom transportsektorn, gynnas av ett större geografiskt område för utveckling och marknad. Detta kräver samordning, samarbete och planering. Bakom projektet som nu har godkänts finns därför ett stort konsortium av aktörer: offentliga organisationer, högskolor och universitet samt näringsliv.

– Den stora uppslutningen i projektet av partner inom Sverige, Norge och Danmark visar att det finns en stark vilja och potential att nå den kritiska massa som krävs för att bygga upp en fungerande marknad för biogas, säger Peter Zienau VD på Innovatum. Biogas är ett av de mest relevanta alternativen för att öka andelen förnybar energi inom exempelvis transportsektorn där biogas är ett alternativ redan på kort sikt.

Under projekttiden kommer en samverkansplattform byggas upp för biogas inom Sverige, Norge och Danmark för att samordna utvecklingsarbete och verka för att politiken ska ge utrymme för branschen att växa. Satsningen kommer att främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.

Projektet består av en rad delaktiviteter som inbegriper hela värdekedjan, från substrat till användning av biogas, flera målinriktade kommunikationsaktiviteter, utveckling av metoder, verktyg, och tester för teknik- och affärsutveckling samt planering och policy.

Läs mer på programmets hemsida www.interreg-oks.eu

Publicerat av: Mikael Jansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen