Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2016-01-21

Ny trast upptäckt i Himalaya

Himalayatrast fotad av Per Alström i Dulongjiang, Yunnan-provinsen, Kina.

Himalayatrast är namnet på en helt ny fågelart som har upptäckts av en internationell forskargrupp ledd av uppsalaprofessorn Per Alström. Det som forskare tidigare trodde var en fågelart – bergtrasten – är i själva verket tre: alptrast, sichuantrast och den nya himalayatrasten.

– Himalayatrasten har proportionellt längre näbb, kortare ben och kortare stjärt. Det är små skillnader i fjäderdräkten, men framför allt är den mycket mer musikalisk än alptrasten. Himalayatrasten har en vacker, lätt flöjtande och visslande sång, jämfört med alptrastens raspiga läte, säger professor Per Alström, forskare vid Uppsala universitet och Artdatabanken vid SLU, som i och med himalayatrasten har upptäckt sin sjunde fågelart.

Forskargruppen, med deltagare från Sverige, Kina, USA, Indien och Ryssland, har hittat fågeln i trakterna kring gränslandet mellan nordöstra Indien och angränsande delar av Kina.

Himalayatrasten, Zoothera salimalii, upptäcktes under ett fältarbete på omkring 4 000 meters höjd i östra Himalaya. Forskarna noterade att fåglar som de trodde var bergtrastar hade olika läte beroende i vilken miljö de befann sig. I skogen sjöng de vackert och melodiskt. I den alpina miljön ovanför trädgränsen hade den en strävt raspande omusikalisk sång. Efter att ha tagit DNA-prover på levande fåglar och jämfört med museisamlingar insamlade under mer än hundra års tid, kunde de konstatera att det var två olika arter det handlade om.

Himalayatrasten och alptrasten är genetiskt väl skilda från varandra. Genom att analysera DNA:t vet vi att trastarterna har varit genetiskt åtskilda i flera miljoner år, säger Per Alström.

Litteraturstudier visade att den skogslevande arten saknade namn. Den art som lever i alpin miljö föreslogs byta namn till alptrast, men behålla den "ursprungliga" artens vetenskapliga namn, Zoothera mollissima. Trasten i skogsmiljö gavs namnet himalayatrast Zoothera salimalii. Arten har fått sitt vetenskapliga namn efter den berömde indiske ornitologen Dr Sálim Ali (1896–1987), för att uppmärksamma hans enorma betydelse för ornitologins och naturskyddets utveckling i Indien.

Under arbetet med att undersöka skillnaderna mellan alptrast och himalayatrast, avslöjades att det finns en tredje art av "bergtrast" i Sichuanprovinsen i centrala Kina. Denna var känd sedan tidigare, men klassificerad som en underart av "bergtrast". Den får det svenska namnet sichuantrast. Möjligen kan det finnas en fjärde art. Genetiska studier av gamla museiexemplar tyder på att det existerar ännu en okänd trastart i Kina, men den har inte med säkerhet observerats sedan början av 1900-talet.

Mer information
Professor Per Alström, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet och ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
070-454 69 65, per.alstrom@ebc.uu.se
http://www.slu.se/per-alstrom-research
http://www.researchgate.net/profile/Per_Alstroem

Artikeln
Per Alström, Pamela C. Rasmussen, Chao Zhao, Jingzi Xu, Shashank Dalvi, Tianlong Cai, Yuyan Guan, Ruiying Zhang, Mikhail V. Kalyakin, Fumin Lei & Urban Olsson. Integrative taxonomy of the Plain-backed Thrush (Zoothera mollissima) complex (Aves, Turdidae) reveals cryptic species, including a new species. Avian Research. [doi] (Open Access)

Foton och ljudinspelningar
Se pressmeddelande från Uppsala universitet

Publicerat av: David Stephansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen