Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2016-03-03

SLU-forskning om PFAS uppmärksammad i statlig utredning

Igår presenterade enmansutredaren Göran Enander Regeringskansliets utredning om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten genom bruk av brandsläckningsskum. I rapporten uppmärksammas SLU-forskaren Lutz Ahrens forskning om nya och innovativa metoder för att behandla jord och grundvatten som förorenats med PFAS.

Enander anser att Statens geotekniska institut (SGI) bör ges i uppdrag att i samråd med Fortifikationsverket (äger och har rådighet över försvarets fastigheter) löpande implementera de metoder som kommer fram i forskningsprojektet.

PFAS är beteckningen för en grupp långlivade högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylssubstanser). PFAS ingår i en typ av brandskum som bland annat används på flygplatser, och har därifrån spridits till dricksvattentäkter.

Lutz Ahrens är forskare vid SLU:s institution för vatten och miljö, sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi. http://www.slu.se/lutz-ahrens

Länk till utredningen

Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten (M 2015:B)

Publicerat av: David Stephansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen