Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Disputationer och licentiatföreläsningar

Här listas doktorsdisputationer och licentiatföreläsningar, med länkar till abstract i avhandlingarna. I förekommande fall visas också det svenska pressmeddelandet.

  • Tryck på Sök-knappen till höger så visas en lista med samtliga disputationer i datumordning.
  • Förfina sökningen genom att först välja tidpunkt, typ av händelse, fakultet, och/eller författare.
  • Läs mer om akademiska högtider (doktorspromotion, inklusive hedersdoktorer, professorsinstallation)

Närmast förestående avhandlingar

2014-11-24 -  Image Analysis and Interactive Visualization Techniques for Electron Microscopy Tomograms

(Disputation)


2014-11-24 13:00, Uppsala, ITC 2446 Polacksbacken

Respondent: MSc Lennart Svensson, CENTRUM FÖR BILDANALYS

Opponent: Associate Professor Willy Wriggers, Weill Conell Medical College & Researcher, D.E. Shaw Research New York, US


2014-11-28 -  Biodiversity in Nordic Horseradish (Armoracia rusticana) – studies with Respect to Conservation and Utilization

(Disputation)


2014-11-28 09:00, Alnarp, Crafoordsalen, Navet

Respondent: Doktorand Katarina Wedelsbäck Bladh, Växtskyddsbiologi

Opponent: Professor Anna Rita Rivelli, School of Agricultural, Forest, Food and Environmental Sciences, University of Basilicata, Potenza, Italy


2014-11-28 -  Retention Forestry as a Conservation Measure for Boreal Forest Ground Vegetation

(Disputation)


2014-11-28 09:00, Uppsala, Loftets stora sal

Respondent: MSc Samuel Johnson, Institutionen för ekologi

Opponent: Professor Bengt-Gunnar Jonsson, Dep. of Natural Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden


2014-11-28 -  Phenolic Compounds and Ascorbic Acid in Black currant (Ribes nigrum L.)–Variation due to Genotype, Ontogenetic stage, Harvest Date and Location

(Disputation)


2014-11-28 13:00, Alnarp, Crafoordsalen, Navet

Respondent: Doktorand Michael Vagiri, Växtförädling

Opponent: Dr Reijo Karjalainen, Dept. of Biology, University if Eastern Finland, Kuopio, Finland


2014-11-28 -  Biomass and stem volume estimates for valuable timber species in Mozambique

(Licentiatföreläsning)


2014-11-28 13:00, Uppsala, A2034 MVM-huset

Respondent: MSc Rosta Mate, ENERGI OCH TEKNIK
2014-12-04 -  A Two-Step Regression Method with Connections to Partial Least Squares and the Growth Curve Model.

(Disputation)


2014-12-04 10:00, Uppsala, Sal J

Respondent: MSc Ying Li, ENERGI OCH TEKNIK

Opponent: Professor Joseph Whittaker, Department of Mathematics and Statistics, Lancaster University, Lancaster, United Kingdom


2014-12-05 -  Transcriptional Regulation in Salmonids with Emphasis on Lipid Metabolism: In Vitro and In Vivo Studies

(Disputation)


2014-12-05 09:00, Uppsala, Sal O, undervisningshuset

Respondent: MSc Anna Lotta Schiller Vestergren, LIVSMEDELSVETENSKAP

Opponent: Professor, PhD Douglas R Tocher, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling, Stirlingshire, UK.


2014-12-05 -  Biomass characterization using NIR, XRF XAS and STXM

(Disputation)


2014-12-05 10:00, Umeå, Björken

Respondent: MSc Mikael Thyrel,

Opponent: Professor Britt-Marie Stenari, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola, Göteborg


2014-12-05 -  Image analysis for characterization of wood fibre based materials

(Disputation)


2014-12-05 13:00, Uppsala, Lägerhyddsvägen 2, hus 2, sal 2446

Respondent: MSc Erik Wernersson,

Opponent: Professor Michal Kozubek, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, Tjeckien


2014-12-05 -  Technology and Systems for Stump Harvesting with Low Environmental Impact

(Disputation)


2014-12-05 13:00, Umeå, P-O Bäckströms sal

Respondent: Jägmästare Simon Berg,

Opponent: Professor Bo Dahlin, Department of Forest Sciences, University of Helsinki, Finland


 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Författare (hela eller del av namnet):


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen