Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Disputationer och licentiatföreläsningar

Här listas doktorsdisputationer och licentiatföreläsningar, med länkar till abstract i avhandlingarna. I förekommande fall visas också det svenska pressmeddelandet.

  • Tryck på Sök-knappen till höger så visas en lista med samtliga disputationer i datumordning.
  • Förfina sökningen genom att först välja tidpunkt, typ av händelse, fakultet, och/eller författare.
  • Läs mer om akademiska högtider (doktorspromotion, inklusive hedersdoktorer, professorsinstallation)

Närmast förestående avhandlingar

2015-05-05 -  New insights into plant amino acid transport and its contribution to nitrogen nutrition

(Disputation)


2015-05-05 10:00, Umeå, P-O Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc Iftikhar Ahmad, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Opponent: Associate Professor Janice Cooke, Department of Biological Sciences, University of Alberta, Canada


2015-05-07 -  Cytokines as biomarkers in canine uterine bacterial infection and sepsis

(Disputation)


2015-05-07 09:15, Ultuna, Särimner, VHC

Respondent: MSc Iulia Karlsson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)

Opponent: Professor Caroline Fossum, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU


2015-05-07 -  Sanitisation of Faecal Sludge by Ammonia - Treatment Technology for Safe Reuse in Agriculture

(Disputation)


2015-05-07 13:00, Uppsala, Sal MVM60, MVM-huset

Respondent: MSc Jörgen Fidjeland, Institutionen för energi och teknik

Opponent: Professor Nicholas Ashbolt, School of Public Health, University of Alberta, Edmonton, Canada


2015-05-08 -  Förlorat järn - det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål

(Disputation)


2015-05-08 10:00, Uppsala, Loftets hörsal

Respondent: Fil mag Catarina Karlsson, Institutionen för stad och land

Opponent: Fil dr Mats Mogren, Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne län, Malmö, Sverige


2015-05-08 -  Functional role of wood-derived charcoal on ecological processes in boreal forest

(Disputation)


2015-05-08 10:00, Umeå, P. O. Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc Nathalie Pluchon, Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Opponent: Professor Sören Christensen, University of Copenhagen, Institute of Biology, Denmark


2015-05-08 -  Reproductive Performance of Farmed Arctic Charr

(Disputation)


2015-05-08 13:00, Umeå, P-O Bäckströms sal

Respondent: MSc Henrik Jeuthe, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Opponent: Professor Patrick Kestemont, University of Namur, Belgien


2015-05-12 -  Studies of the Molecular Genetics and Epidemiology of Porcine Rubulavirus Infection

(Disputation)


2015-05-12 09:15, Ultuna, Are, VHC

Respondent: Mag Sandra Cuevas, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)

Opponent: Professor Joaquim Segales I Coma, CReSA, Campus UAB, Barcelona


2015-05-18 -  The Role of Auxin in Abscission of organs and Tissues

(Disputation)


2015-05-18 13:00, Umeå, Rönnen

Respondent: MSc Xu Jin, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Opponent: Professor Lars Ostergaard, John Innes Centre, Norwich Research Park, UK


2015-05-19 -  Resource efficient control of Elymus repens

(Disputation)


2015-05-19 13:00, Rum O

Respondent: MSc Björn Ringselle, Institutionen för växtproduktionsekologi

Opponent: Professor Paolo Barberi, Institute of Life Sciences, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy


2015-05-22 -  Regulation of embryo development in Norway spruce by WOX transcription factors.

(Disputation)


2015-05-22 09:00, Uppsala, A281 BioCentrum

Respondent: MSc Tianqing Zhu, Institutionen för växtbiologi

Opponent: Professor Catherine Bellini, Institut Jean-Pierre, Inra Centre de Versailles-Grigon, Versailles Cedex, France


 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Författare (hela eller del av namnet):


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se