Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Disputationer och licentiatföreläsningar

Här listas doktorsdisputationer och licentiatföreläsningar, med länkar till abstract i avhandlingarna. I förekommande fall visas också det svenska pressmeddelandet.

  • Tryck på Sök-knappen till höger så visas en lista med samtliga disputationer i datumordning.
  • Förfina sökningen genom att först välja tidpunkt, typ av händelse, fakultet, och/eller författare.
  • Läs mer om akademiska högtider (doktorspromotion, inklusive hedersdoktorer, professorsinstallation)

Närmast förestående avhandlingar

2015-04-10 -  Diagnostic implications of the molecular forms and levels of serum thymidine kinase 1 (STK1) in different canine malignancies

(Disputation)


2015-04-10 09:15, Ultuna, Tanngrisner 1, VHC

Respondent: MSc Kiran Kumar Jagarlamudi, ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI

Opponent: Professor Carolyn J Henry, Dept of Veterinary Medicine and Surgery, College of Veterinary Medicine, University of Missouri, USA


2015-04-10 -  Outbreak dynamics of the spruce bark beetle Ips typographys in time and space

(Disputation)


2015-04-10 09:30, Ultuna, Undervisningshuset, sal O

Respondent: Fil mag Simon Kärvemo, Institutionen för ekologi

Opponent: Dr. Hervé Jactel, INRA, Peirroton, Frankrike


2015-04-17 -  Quality and function of anaerobic digestion residues

(Disputation)


2015-04-17 09:00, Uppsala, A281, BioCentrum

Respondent: Agronom Kajsa Risberg, MIKROBIOLOGI

Opponent: Dr Hannah Rigby, Faculty of Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London, England


2015-04-17 -  Integrating trees outside forests into national forest inventories

(Disputation)


2015-04-17 10:00, Umeå, P. O. Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc Sebastian Schnell, Skoglig resurshushållning

Opponent: Professor Marco Marchetti, University of Molice, Pesche, Italien


2015-04-24 -  Modelling Climate Change Impacts on Pesticide Leaching - Uncertainty and Scenario Analysis at Field and Regional Scales

(Disputation)


2015-04-24 09:00, Uppsala, Sal L, Undervisningshuset, Ultuna

Respondent: MSc Karin Steffens, Mark och miljö institution

Opponent: Professor Fred Worrall, Department of Earth Sciences, Durham University, Durham, UK


2015-04-29 -  Silviculture of Oak for High-Quality Wood Production. Effects of thinning on crown size, volume growth and stem quality in even-aged stands of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Northern Europe

(Disputation)


2015-04-29 13:00, Alnarp, Craafordsalen

Respondent: MSc Giulia Attocchi, SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP

Opponent: Senior scientist, Dr Gary Kerr, Forestry Research, Alice Holt Lodge, Farnham, Surrey, England


2015-05-04 -  Temporal Climate Impacts of Using Willow and Logging Residues for District Heating in Sweden

(Licentiatföreläsning)


2015-05-04 13:00, Uppsala, Sal A2034, MVM-huset, Ultuna

Respondent: Civ.ing. Torun Hammar, ENERGI OCH TEKNIK
2015-05-05 -  New insights into plant amino acid transport and its contribution to nitrogen nutrition

(Disputation)


2015-05-05 10:00, Umeå, P-O Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc Iftikhar Ahmad, SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI

Opponent: Associate Professor Janice Cooke, Department of Biological Sciences, University of Alberta, Canada


2015-05-07 -  Cytokines as biomarkers in canine uterine bacterial infection and sepsis

(Disputation)


2015-05-07 09:15, Ultuna, Särimner, VHC

Respondent: MSc Iulia Karlsson, ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI

Opponent: Professor Caroline Fossum, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU


2015-05-08 -  Functional role of wood-derived charcoal on ecological processes in boreal forest

(Disputation)


2015-05-08 10:00, Umeå, P. O. Bäckströms sal (Aulan)

Respondent: MSc Nathalie Pluchon, Skogens ekologi och skötsel

Opponent: Professor Sören Christensen, University of Copenhagen, Institute of Biology, Denmark


 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Författare (hela eller del av namnet):


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se