Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Disputationer och licentiatföreläsningar

Här listas doktorsdisputationer och licentiatföreläsningar, med länkar till abstract i avhandlingarna. I förekommande fall visas också det svenska pressmeddelandet.

  • Tryck på Sök-knappen till höger så visas en lista med samtliga disputationer i datumordning.
  • Förfina sökningen genom att först välja tidpunkt, typ av händelse, fakultet, och/eller författare.
  • Läs mer om akademiska högtider (doktorspromotion, inklusive hedersdoktorer, professorsinstallation)

Närmast förestående avhandlingar

2014-10-31 -  Bioinformatics studies on the mechanisms of gene regulation in vertebrates

(Disputation)


2014-10-31 09:15, Uppsala, Särimner, VHC

Respondent: M.Sc. Awaisa Ghazal, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)

Opponent: Professor Jens Lagergren, Stockholms universitet


2014-10-31 -  Impact and Control of Weeds in Biomass Willow Clones

(Disputation)


2014-10-31 10:00, Alnarp, Crafoordsalen, Navet

Respondent: Doktorand Johannes Albertsson, VÄXTFÖRÄDLING

Opponent: Associated Professor Lawrence Smart, Dept. of Horticulture, Cornell University, Geneva, US


2014-10-31 -  A Forage-Only Diet and Reduced High Intensity Training Distance in Standardbred Horses – Growth, Health and Performance

(Disputation)


2014-10-31 13:15, Uppsala, sal K

Respondent: Agronom Sara Ringmark, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)

Opponent: Professor Kenneth McKeever, The State University of New Jersey


2014-11-06 -  Secondary metabolites from the saprotrophic fungus Granulobasidium vellereum

(Disputation)


2014-11-06 10:00, Uppsala, A281, BioCentrum

Respondent: MSc Christina Nord, Institutionen för kemi och bioteknologi

Opponent: Professor Jean-Luc Wolfender, Phytochimie et Produits Naturels Bioactifs, Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, Section des Sciences Pharmaceutiques, Université de Genève, Switzerland


2014-11-07 -  Starch structures and their usefulness in the production of packaging materials

(Disputation)


2014-11-07 09:00, Uppsala, VHC Are

Respondent: MSc Carolin Menzel, Institutionen för livsmedelsvetenskap

Opponent: Professor Andrew Blennow, Deptartment of Plan and Environmental Sciences, University of Copenhagen, Denmark


2014-11-07 -  People - Plant Interrelationtionships. Historical Plant Use in Native Sami Societies

(Disputation)


2014-11-07 10:00, Umeå, Björken

Respondent: Jägmästare Anna-Maria Rautio, Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Opponent: Professor Nancy Turner, School of Environmental Studies, University of Victoria, Canada


2014-11-14 -  Traits or Species – Space or Environment. How to understand the spatial structure of springtail community composition

(Licentiatföreläsning)


2014-11-14 10:00, Uppsala, Tammsalen, Ekologicentrum

Respondent: MSc Lina A. Widenfalk, Institutionen för ekologi
2014-11-14 -  Regulation of Metabolic Events During Embryo Development in Norway Spruce (Picea abies L. Karst)

(Disputation)


2014-11-14 10:00, Umeå, P-O Bäckströms sal

Respondent: MSc Kenneth Edward Businge, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Opponent: Dr. Claudio Stasolla, Faculty of Agricultural and Food Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada


2014-11-21 -  Genetic evaluation of behaviour in dogs

(Disputation)


2014-11-21 09:15, Uppsala, sal L

Respondent: Agronom Per Arvelius, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)

Opponent: Associate Professor Eldin Leighton, The Seeing Eye Inc., George Washington University and University of Pennsylvania


2014-11-21 -  Growth Models and Silviculture in Genetically Improved Stands of Norway Spruce, Scots Pine and Loblolly Pine.

(Disputation)


2014-11-21 10:00, Alnarp, Craafordsalen

Respondent: Jägmästare Samuel Egbäck, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Opponent: Professor Euan Mason, School of Forestry, College of Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand


 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Författare (hela eller del av namnet):


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen