Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Disputationer och licentiatföreläsningar

Här listas doktorsdisputationer och licentiatföreläsningar, med länkar till abstract i avhandlingarna. I förekommande fall visas också det svenska pressmeddelandet.

  • Tryck på Sök-knappen till höger så visas en lista med samtliga disputationer i datumordning.
  • Förfina sökningen genom att först välja tidpunkt, typ av händelse, fakultet, och/eller författare.
  • Läs mer om akademiska högtider (doktorspromotion, inklusive hedersdoktorer, professorsinstallation)

Närmast förestående avhandlingar

2014-09-24 -  Soil Tillage Influences on Soil Mineral Nitrogen and Nitrate Leaching in Swedish Arable Soils

(Disputation)


2014-09-24 09:00, Uppsala, Sal L, Undervisningshuset

Respondent: Agronom Åsa Myrbeck, Institutionen för mark och miljö

Opponent: Agr Dr Hugh Riley, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Bioforsk Øst, Kapp, Norway


2014-09-25 -  Mast Cells in Bacterial Infections

(Disputation)


2014-09-25 09:15, Uppsala, Tanngrisner, VHC

Respondent: M.Sc. Elin Rönnberg, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Opponent: Professor Petri Kovanen, Wihuri Reseach Institute, Helsinki, Finland


2014-09-26 -  Small Wetlands Designed for Phosphorus Retention in Swedish Agricultural Areas - Efficiency Variations during the First Years after Construction

(Disputation)


2014-09-26 09:00, Uppsala, Loftets hörsal

Respondent: MSc Pia Kynkäänniemi, Institutionen för mark och miljö

Opponent: PhD Marc Stutter, The James Hutton Institute, Theme Managing Catchments and Coasts, Craigebuckler, Aberdeen, Scotland, UK


2014-09-26 -  Strategic use of straw at farrowing -Effects on behaviour, health and production in sows and piglets

(Disputation)


2014-09-26 13:15, Skara, Hernqvist aulan

Respondent: Veterinär Rebecka Westin, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)

Opponent: Professor Sandra Edwards, Newcastle University, UK


2014-10-03 -  Doing Gender (in) Equality in Swedish Family Farming. Gendered labour and resources in agrarian change

(Disputation)


2014-10-03 13:00, Umeå, Björken

Respondent: Fil. mag. Elias Andersson, Institutionen för skoglig resurshushållning

Opponent: Professor Berit Brandth, Department of Sociology and Political Science, Norwegian University of Science Technology, Trondheim, Norge


2014-10-10 -  Bioinformatic Methods for Metagenomics and Comparative Genetics in Veterinary Medicine

(Disputation)


2014-10-10 09:15, Uppsala, Audhumla, VHC

Respondent: M.Sc. Martin Norling, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)

Opponent: Dr Artemis Hatzigeorgiou, B.S.R.C. "Alexander Fleming", Greece and University of Pennsylvania


2014-10-10 -  Consumer experiences of tomato quality and the effects of credence

(Disputation)


Märkningar på mat påverkar smakupplevelsen

2014-10-10 10:00, Alnarp, Crafoordsalen, Navet

Respondent: Doktorand Fredrik Fernqvist, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Opponent: Professor Dr. Vera Bitsch, Technische Universität München, Freising, Germany

Info: Fredrik Fernqvist, SLU, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp. Tel: 040-415388 Mobil: 0733-629206 E-brev: Fredrik.Fernqvist@slu.se
2014-10-10 -  Concepts for Mechanized Tree Planting in Southern Sweden

(Disputation)


2014-10-10 13:00, Umeå, Björken

Respondent: Jägmästare Back Tomas Ersson, Skogens biomaterial och teknologi

Opponent: Professor Jingxin Wang, Director of Biomaterials and Wood Utilization Research Center, West Virginia University, USA

Info: In response to renewed interest in mechanized tree planting in southern Sweden, this thesis explored concepts that can increase the productivity of intermittently advancing tree planting machines. To raise machine productivity, band-mounted seedlings seems to be a relatively costly but advantageous concept, while reloading the machines tray-wise with seedlings is a time-efficient solution. Discrete-event simulations suggested that three-headed crane-mounted planting devices show promise, while two-armed planting machines do not. Overall, the planting machines’ development potential is judged to be considerable.
2014-10-10 -  Integrating Food Production and Biodiversity

(Disputation)


2014-10-10 13:00, Uppsala, Sal L, Undervisningshuset

Respondent: MSc Kristina Belfrage, Institutionen för stad och land

Opponent: Professor John Barny Dunning Jr, Department of Forestry and Natural Resources, Purdue University, West Lafayette, U.S.A


2014-10-16 -  Bioinformatic analyses of whole genome sequencing data – detection of selective sweeps and structural changes

(Disputation)


2014-10-16 13:00, Uppsala, B7:101a, BMC

Respondent: M.Sc. Khurram Maqbool, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)

Opponent: Professor Xavier Estiville, Centre for Genomic Regulation, Spain


 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Författare (hela eller del av namnet):


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen