Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Hernquistdagen

- till minne av Peter Hernquist

Hernquistdagen är seminarium som hålls vid SLU i Skara varje vår. Ambitionen är att samlas kring ett tema med gemensamt intresse från såväl veterinärmedicinsk som human-medicinskt håll.

På initiativ av dåvarande chefen för djursjukhuset i Skara, Gustaf Björck, anordnades ett första seminarium den 15 mars 1979 med temat Osteochondros hos djur och människor.

Under årens lopp har sedan ämnen som antibiotika, selen, magnetresonans-röntgen och fetma avhandlats. De flesta seminarier är av allmänt intresse. 


Hernquistdagen och Nonnendagen 2012
Fusarietoxiner i spannmål - ett växande problem att hantera.

Hernquistdagen och Nonnendagen hanterade ett gemensamt ämne. Ett samarrangemang mellan Nonnens vänner, Sveriges veterinärförbund och SLU.

Programmet handlade om; mögeltoxiner i spannmål, livsmedels- och djurhälsoaspekter, toxiner i spannmålen 2012 - från mikrogram/kg i fält till handel med miljontals ton samt om det går det att kontrollera Fusarium? Nya prognosmetoder och möjlighet att förhindra i fält.

Föreläste gjorde; Per Häggblom, professor enheten för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA,  Jan Rundqvist, agronom, Förening foder och spannmål, Cecilia Lerenius, agronom, Jordbruksverkets växtskyddscentral i Skara, Thomas Börjesson, AgrD, Lantmännen.

Hernquistdagen  2011
Världsjubileum - veterinärutbildningen 250 år

Veterinärutbildning, en global angelägenhet. Vad har veterinären med turism, tigerräkor och folkhälsa att göra? Arrangörer var SLU och Sveriges veterinärförbund, medarrangör, Skara kommun.

Hernquistdagen  2010
Från boskapssot till nya hot för människor och djur

Sveriges Veterinärförbund fyllde 150 år. Det firades genom ett seminarium om zoonoser och antibiotikaresistens.  

Turista med djur, blir det sju resor värre? Kan leishmanios bli en realitet i Sverige? Utan effektiv antibiotika – vad gör vi då? Ämnena avhandlades i ett EU-perspektiv med devisen ”djur plus människa = en hälsa”.

Föreläste gjorde Evamari Lewin, ordf., Sveriges Veterinärförbund, Marianne Elvander, statsepizootolog, SVA, Jan Chirico, entomolog, SVA, Anders Wallensten, epidemiolog, SMI, Anders Lindberg, läkare och smittskyddsexpert, Christina Greko, SVA, STRAMA VL. och Åke Hedhammar, professor, SLU. Anders Forslid, Sveriges Veterinärförbund, var moderator under dagen.


 

Peter Hernquist

Det enda porträtt av Hernquist som tillkom under hans livstid, var en koppargravyr av J. W. Lundberg med årtalen 1797 och 1806. Med denna som förlaga målade Per Krafft d.y. det magnifika porträtt som nu hänger i Veterinärhistoriska museet.

Sidan uppdaterad: 2014-01-15.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen