Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Genetiska trädgården

Ultunas genetiska trädgård grundades år 1937 av professor Göte Turesson som botanisk-genetisk trädgård. Mycket av det forskningsmaterial som Turesson samlade i Sverige och Nordamerika planterades i trädgården. Här finns bland annat en stor samling björkar av olika provenienser.

Genetiska trädgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkallén

I trädgården finns en unik samling av björkar längs med Dag Hammarskjölds väg. Dessa björkar är utvalda och insamlade från hela Sverige. De representerar individer från den sydligaste udden till den nordligaste hörnan. Ekotyperna, nu gott och väl över femtio år gamla, fäller fortfarande sina löv på hösten som om de stod kvar på sina ursprungliga platser. Under hösten påminner oss övergången mellan de gröna-gula-nakna träden om den cirkadiska klockans inflytande.

Samlingen i Genetiska trädgården innehåller bl.a.:

 • Björk
 • Hägg
 • Prydnadsäppelträd
 • Syren
 • Spireor
 • Lönn
 • Pioner
 • Rosor
 • Klematis
 • Granar med genetisk variation
 • Rododendron
 • Prydnadskörsbär
 • Tuja
 • Cypress
 • Grå valnöt
 • Bok
 • 400 år gamla ekar

Siffrorna på kartan förklaras här:

 1. Björkekotyper
 2. Häggekotyper
 3. Hängformer av träd, allåkerbär
 4. Försöksfält
 5. Prydnadsäppelträd och 400 år gamla ekar
 6. Parkrosor, syrener, spireor och lönnar
 7. Bärbuskar, kryddväxter och ekotypfält med perenner
 8. Pelarformer av träd
 9. Mångformighet hos bok
 10. Pioner, nordamerikanska buskar
 11. Fruktsorter, stenparti och damm med sittplats
 12. Förädlade rosor
 13. Klematis
 14. Relikt med orörd flora: ek, hassel, tibast m.fl.
 15. Granar med genetisk variation
 16. Rhododendron och bergtall
 17. Prydnadskörsbär, hägg m.fl.
 18. Slånbacke med hagtorn och häggmispel
 19. Barrväxter: thuja och cypress
 20. Björk

Kartoriginal: Elisabeth Ärnström 

Idag används trädgården för undervisning i växtbiologi då den väl visar den stora variationen i växters form och funktion. Den ligger 4 km söder om Uppsala intill Dag Hammarskjölds väg runt institutionen för växtbiologi och skogsgenetik.

Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik

Sidan uppdaterad: 2010-05-10.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen