Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Rektor och universitetsledning

Bild på rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lisa Sennerby Forsse är rektor vid SLU sedan 2006.
Hennes förordnande har förlängts från 2012 till 2015.

 

Tel: 018-67 10 60, 018-67 10 00 (växel), 070-312 4044
E-post: rektor@slu.se
Fax: 018-67 35 50
Postadress: Box 7070, 750 07 UPPSALA
Besöksadress:  Almas allé 7, Ultuna 

 

Prorektor

Torbjörn von Schantz

Tel: 018-67 20 06
E-post: Torbjorn.von.Schantz@slu.se

 

 Vicerektor
med ansvar för utbildningsfrågor


Lena Andersson-Eklund

Tel. 018-67 10 19
E-post: Lena.Andersson-Eklund@slu.se
Bild på vicerektor Göran Ståhl

Vicerektor
med ansvar för fortlöpande miljöanalys


Göran Ståhl

Tel. 090-786 84 59
E-post: Goran.Stahl@slu.se
 

Vicerektor
med ansvar för samverkan


Johan Schnürer

Tel. 018-67 32 15
E-post: Johan.Schnurer@slu.se


    

Universitetsdirektör


Martin Melkersson

Tel. 018-67 13 70
Mobil 072-544 1370
E-post: Martin.Melkersson@slu.se 

 

Mer om rektor

 

Universitetsledning

 

 

Rektors och prorektors sekreterare

Katharina Boqvist

Katharina Boqvist
Tel. 018-67 20 78
E-post: Katharina.Boqvist@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-03-28. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen