Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Personpresentation

Torgny Näsholm

Professor, Ekofysiologi

Telefon:  090-7868205

E-post:  torgny.nasholm@slu.se

Adress: 
Inst för skogens ekologi och skötsel
Petrus Laestadius v
901 83 UMEÅ

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen