Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s styrelse

SLU:s styrelse består av företrädare för industri, näringsliv och offentliga organisationer samt representanter för lärare, forskare och studerande.

SLU:s styrelse i mars 2014.

SLU:s styrelse i mars 2014. Foto: Viktor Wrange

Styrelsen sammanträder som regel sex gånger per år.

Protokoll från tidigare möten


 Ordförande och rektor

Bild på Rolf Eriksson Brennerfelt

Ordförande:

Rolf Brennerfelt

Konsult
Senior Advisor
Prime 

Bild på Lisa Sennerby Forsse

Rektor:

Lisa Sennerby Forsse

Bild på Sune Lindh

Sekreterare, ej ledamot: 

Sune Lindh
Akademisekreterare

 

Övriga ledamöter utsedda av regeringen

Lennart Båge

Vice ordförande:

Lennart Båge

Ambassadör

Bild på Johan Carlsten. Foto: JO Yxell

Johan Carlsten

Vicerektor
Chalmers

       

Johan Lindman

Skogsdirektör
Stora Enso

 Bild på Lotta Göthe

Lotta Göthe

Konsult
Miljöbyrån Ecoplan

       
Bild på Per Holten Andersen

Per Holten Andersen

Rektor
Verkställande direktör
Copenhagen Business School

Eva Thörnelöf

Avdelningschef
Naturvårdsverket


     

Bild på Maria Khorsand

Maria Khorsand
Verkställande direktör
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
   Valda företrädare för lärare och forskare

Göran Ericsson

Professor

 

Bild på Anna Jansson

Anna Jansson

Professor

       
Bild på Erik Steen Jensen. 

Erik Steen Jensen

Professor

 

 

Företrädare för studenterna

Karin Bothén

Karin Bothén

SLUSS-ordförande

Bild på Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

1:e rådgivare, SLUSS

       

Maria Thunberg

Doktorand

   

 Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt

Lars Lundqvist

Forskare
Saco

 

Roger Andersson

Professor
STÖvriga med närvaro- och yttranderätt

Torbjörn von Schantz
Prorektor

Lena Andersson-Eklund
Vicerektor

Martin Melkersson
Universitetsdirektör

Inga Astorsdotter
Chef för internrevisionen

Tina Zethraeus
Kommunikationschef

 
Sidan uppdaterad: 2014-06-27. Sidansvarig: Nora.Adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen