Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Antagningsstatistik

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2, hösten 2014. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan därför vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

Program

BI BIEX BII BF HP
Agronom – ekonomi 17,7 18,49 17,9 - 1,15
Agronom – husdjur 16,7 15,59 18,38 - 0,75
Agronom – landsbygdsutv. 15,2 16 15,96 - 0,65
Agronom – livsmedel x x x - x
Agronom – mark/växt x x x - x
Biologi, inriktning bioteknik
-
- x - -
Biologi och miljövetenskap x - x x x
Civiling. – energisystem 18,7 17,79 18 - 1,25
Civiling. – miljö-  & vattentek. 19,5 16,86 19 - 1,25
Djursjukskötare 21,1 20,78 21,7 4
1,55
Ekonomi 18 19,01 17,71 - 1,05
Etologi- och djurskydd 18,8 17,95 17,9 - 1,2
Hippolog – islandshäst * * * * *
Hippolog – ridhäst * * * * *
Hippolog – travhäst * * * * *
Hortonom x x x - x
Husdjursvetenskap x - x x x
Jägmästare 15,9 - 16,93 - 0,75
Landskapsarkitekt Alnarp 19,8 19,38 20,19 - 1,35
Landskapsarkitekt Uppsala 17,6 15,63 19 - 1,2
Landskapsingenjör 17,21 18,33 17,7 - 0,95
Lantmästare 16,3 - 15,46 - 0,65
Skogsmästare 16,5 - 15,9 - 0,75
Trädgårdsing. - design **   ** ** **
Trädgårdsing. - odling 16,32 - 17,13 x 0,75
Veterinär 21,3*** 21,25 22,25*** 4*** 1,65

 

- inga antagna i urvalsgruppen
x Alla behöriga sökande i urvalsgruppen antagna
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov
***  Högskoleprovet har använts för att särskilja sökanden med samma meritvärde till hälften av platserna i betygsgrupperna.
BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BIEX Betygsgrupp 2 (nya gymnasieskolan, GY11), maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0

 
Sidan uppdaterad: 2015-04-16. Sidansvarig: rekrytering@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se