Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Antagningsstatistik 2013

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2, hösten 2013. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan därför vissa av meritvärden nedan vara lägre efter reservantagningen.

Program BI BII BF HP
Agronom – ekonomi 17,7 18,35 - 0,85
Agronom – husdjur 15,6 17,5 - 0,8
Agronom – landsbygdsutv. 17,55 17,81 - 0,95
Agronom – livsmedel x x - x
Agronom – mark/växt x x - x
Biologi, inriktning bioteknik
x x - x
Biologi och miljövetenskap x x x x
Civiling. – energisystem 18,87 17,73 - 1,35
Civiling. – miljö-  & vattentek. 18,7 16,72 - 1,25
Djursjukskötare 21,2 21,68 - 1,5
Ekonomi 17,8 18,54 - 1,05
Etologi- och djurskydd 16,55 17,74 4 1,1
Hippolog – islandshäst * * * *
Hippolog – ridhäst * * * *
Hippolog – travhäst * * * *
Hortonom x x x x
Husdjursvetenskap x x x x
Jägmästare 14,9 17,67 4 1
Landskapsarkitekt Alnarp 20 20,1 - 1,4
Landskapsarkitekt Uppsala 18,6 19,34 - 1,2
Landskapsingenjör 16,45 16,44 - 0,7
Lantmästare 16 14,95 - x
Skogsmästare 16,8 15,25 - 0,8
Trädgårdsing. - design ** ** ** **
Trädgårdsing. - odling 16,35 16,77 x 0,9
Veterinär 21,5*** 22,21*** 4*** 1,6

 

- inga antagna i urvalsgruppen
x Alla behöriga sökande i urvalsgruppen antagna
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov
***  Högskoleprovet har använts för att särskilja sökanden med samma meritvärde till hälften av platserna i betygsgrupperna.
BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 2 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0

 
Sidan uppdaterad: 2014-05-09. Sidansvarig: rekrytering@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen