Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Behörighet

För att bli antagen till universitet eller högskola måste du uppfylla vissa förkunskapskrav.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet är gemensam och krävs för all högskoleutbildning. Det finns grundläggande behörighetskrav både för utbildningar på grundnivå och för utbildningar på avancerad nivå. Vad grundläggande behörighet innebär förklaras bäst på antagning.se.

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten ställs ofta krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten skiljer sig mellan olika utbildningar och är krav på specifika förkunskaper som är nödvändiga för att du ska kunna följa en viss utbildning. Den särskilda behörigheten till program på grundnivå kallas för områdesbehörighet. Vilken områdesbehörighet som krävs för program vid SLU kan du läsa om på respektive programs webbsida.

Behörig på andra sätt

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du sökt. I en sådan samlad bedömning väger universitetet in kunskaper från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Mer information om hur du ansöker om undantag och reell kompetens hittar du på https://student.slu.se/sv/studier/antagning-anmalan/reell-kompetens/ Din ansökan om reell kompetens och undantag måste skickas in senast sista anmälningsdag.

För utbildningar som ges på engelska ges generellt undantag från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

 

Saknar du behörigheten för att läsa på ett av våra program?

I så fall kan du, för vissa av dem, läsa in behörigheten hos oss och samtidigt bli garanterad en plats på utbildningen.

Hitta mer information om basår/-terminer här!

Sidan uppdaterad: 2016-03-01. Sidansvarig: rekrytering@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen