Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ersättningsmöjligheter för Biologi & Naturkunskap

Ibland kan det verka som att du saknar något ämne för att vara behörig till våra program, framförallt när det gäller biologi eller naturkunskap. På den här sidan kan du läsa om hur dessa ämnen kan ersättas av andra kombinationer av ämnen du läst.

Regeringen och Skolverket har beslutat att nya behörighetsregler ska gälla för gymnasieskolan fr.o.m. 1 juli 2011 (Gy2011). Därför finns det numera både gamla och nya områdesbehörigheter och därmed olika ersättningsmöjligheter för biologi och naturkunskap beroende på vilka kurser på gymnasiet som du har läst.

Generella ersättningsmöjligheter för Biologi A och B

 • Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna Ekologi (BI1204), Växt- och djurliv (BI1208), Kretslopp (BI1205) samt Mikrobiologi och genetik (BI1206) eller
 • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö- och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) samt Växt- och djurliv (NAM208) eller
 • Biologi som utökad studiekurs på 3-årig teknisk linje

Generella ersättningsmöjligheter för Biologi 2

 • Naturbruksprogrammet (Gy2011) med någon av kurserna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer.

Generella ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B

 • Fy A (FY1201/FY201) och Ke A (KE1201/KE200) och Bi A (BI1201/BI200) eller
 • Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna Ekologi (BI1204), Växt och djurliv (BI1208), samt Kretslopp (BI1205) eller
 • Omvårdnadsprogrammet (Gy2000) med kurserna Medicinsk grundkurs (OMV1209), Vård och omsorgsarbete (OMV1215) eller
 • Teknikprogrammet (Gy2000) med kurserna Ergonomi (IDH1203), Miljöteknik (MKU1205) eller
 • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) samt Växt och djurliv (NAM208) eller
 • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A (MÄNK201), Medicinsk grundkurs B (MÄNK202), Omvårdnad A (OKU204), Omvårdnad B (OKU205).

Generell ersättningsmöjlighet för Naturkunskap 2

 • Biologi 1 och
 • Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 och
 • Kemi 1.

Naturkunskap 2, enligt ny områdesbehörighet A3 och A14, kan ersättas av:

 • Kursen Naturkunskap 1a1

och dessutom ett av följande alternativ:

 • Kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning.
 • Kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling.
 • Kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling.
 • Kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

För vissa utbildningar vid SLU

Agronomprogrammet- husdjur, livsmedel och mark/växt
Biologi B kan ersättas av något av följande alternativ:

 • Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje.
 • Jordbruk - grundutbildning 40 v, specialkurs.
 • 2-årig förberedande och grundläggande praktisk-teoretisk yrkeskurs vid lantbruksskola (Berga m fl).
 • Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje.

Hortonomprogrammet
Biologi B kan ersättas av något av följande alternativ:

 • Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje.
 • Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje.
 • Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje.
 • Trädgård – grundutbildning 40 v, specialkurs.

Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna
Biologi B kan ersättas av något av följande alternativ:

 • Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje.
 • Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje.
 • Trädgård – grundutbildning 40 v, specialkurs.
 
Sidan uppdaterad: 2013-03-06. Sidansvarig: rekrytering@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen