Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Reservantagning vid SLU

Information till dig som är reservplacerad på en utbildning vid SLU

Om du är reserv till en utbildning betyder det att du står på en väntelista. Det är när någon eller några tackar nej till sina platser på ett program eller en kurs som det kan bli aktuellt med reservantagning. SLU kallar reserver till program och kurser i strikt turordning i respektive urvalsgrupp. Du ska inte själv kontakta SLU om du är reserv utan SLU kontaktar dig som står på tur om ledig plats uppstår. Om du är reserv kan du inte bli antagen genom att komma till uppropet.

Reservantagningen går till på olika sätt beroende på om det gäller reservantagning till program eller kurser.

Reservantagning till program:

  • Antagningen vid SLU kallar reserver till program endast per e-post. Du som är reserv ska vara tillgänglig på den e-post som du har angett på www.antagning.se
  • Du tackar ja eller nej till erbjuden plats via e-post om du blir kontaktad. SLU börjar kalla reserver två veckor före programstart och upp till två veckor efter programstart (undantag Veterinärprogrammet där reserver endast kallas upp till en vecka efter programstart).
  • Om du blivit antagen hittar du information inför studiestarten på https://student.slu.se/sv/studier/nystudent/

Reservantagning till kurser:

  • Kursansvarig institution kallar reserver till kurser, oftast per telefon eller e-post. Du som är reserv ska vara tillgänglig på de kontaktuppgifter som du har angett på www.antagning.se
  • Du tackar ja eller nej via telefon eller e-post om du blir kontaktad. Det är respektive institution som avgör hur lång tid efter kursstart reserver kan kallas.
  • Om du blivit antagen hittar du information om studiestarten på https://student.slu.se/sv/studier/nystudent/

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor

På telefon: 018-67 28 00
Telefontider: måndag och tisdag kl 10-12 samt torsdag kl 13-15

E-post: antagning@slu.se eller Kontaktformulär

 
Sidan uppdaterad: 2014-02-24. Sidansvarig: antagning@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen