Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier.

SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 700 aktiva forskarstudenter.

Alla doktorander har möjlighet att bredda sin kompetens i mera generella färdigheter som exempelvis att kommunicera med både allmänheten och experterna. Vidare finns också ledarskapsutbildningar som förbereder för den kommande yrkeskarriären.

Många av doktoranderna ingår i tematiska forskarskolor.

 

 

 

Kontaktpersoner

Generellt om forskarutbildning på SLU

Lotta Hansson

Vicedekaner alternativt studierektorer för forskarutbildning

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Erland Liljeroth , tel +46 40 41 55 67

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap: 
Elisabet Lewan , tel +46 18 67 26 29 
Petra Fransson, tel +46 18 67 18 64

Fakulteten för skogsvetenskap: 
Göran Spong
 , tel +46 73 03 50 641
Petra Fransson, tel +46 18 67 18 64

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap:
Maria Neil , tel +46 18 67 45 38

Sidan uppdaterad: 2015-05-13. Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen