Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Doktorandkurser

Både forskning och kurser

Parallellt med att man arbetar med sitt avhandlingsprojekt utbildar man sig i ämnet och dess metodik med hjälp av sä kallade ämneskurser.

Under tiden som doktorand behöver man även utveckla och träna olika generella kunskaper och kompetenser. Som exempel kan nämnas pedagogik och ledarskap. Vidare krävs att man har grundläggande kunskaper inom vetenskapsteori och forskningsetik och att man tränar att tillämpa dessa kunskaper inom sitt eget specialområde. Många väljer att träna denna kompetens med hjälp av generella baskurser som universitetet erbjuder årligen till alla forskarstuderande.

Sök kurser på SLU

SLU-kurserna annnonseras i den nätbaserade sökbara databasen SLU-kurs forskarutbildning. Observera att sökmotorn är engelskspråkig och ligger på webbens engelska sidor.

 

Kurser på andra universitet.

NOVA är ett nätverk för de nordiska skogs- veterinär och lantbruksuniversiteten som årligen erbjuder ett 20-tal NOVA-kurser

Sidan uppdaterad: 2014-08-11. Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen