Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskarskolor

SLU:s forskarskolor erbjuder kurser, seminarier, workshops etc. av tematisk och/eller tvärvetenskaplig karaktär inom universitetets styrke- och profilområden.

Flera av forskarskolorna utvecklar sin verksamhet i samarbete med näringsliv och andra organisationer utanför univeristetet. 

Du får en aktuell lista över kursutbudet inom forskarskolorna om du söker på Research Scool courses i SLU:s webbaserade kursdatabas: SLUkursforskarutbildning.

 

Forskarskola

Kontaktperson

 Bioenergy Anna.Schnurer@slu.se; Astrid.Taylor@slu.se
• Cefo - Cemus Research Forum
(SLU och Uppsala University)
Gloria.Gallardo@cemus.uu.se
• Domestic Animals in a Changing World Helena.Wall@slu.se
• Ecology – its basics and applications Helena.Bylund@slu.se
• FIRST - Forest-Industry Research School on Technology  Tomas.Nordfjell@srh.slu.se; Magnus.Thor@skogforsk.se
• Focus on Soils and Water carina.ortiz@slu.se; maria.kahlert@slu.se
• Food and Feed Safety and Quality Jonas.Tallkvist@slu.se 
• Food in Focus at SLU

Rikard.Landberg@slu.se

• Forest Genetics and Breeding Harry.Wu@slu.se
• Organism Biology Mattias Thelander ; Johanna.Boberg@slu.se
Society, Landscape and Land use  Yvonne.Gunnarsdotter@slu.se; Ulla.Myhr@slu.se

• Translational and Comparative Medicine

 Miia.Riihimaki@slu.se
• Trees and Crops for the Future (TC4F) Ramune Kuktaite
 
   
 
Sidan uppdaterad: 2015-02-23. Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se