Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskarutbildningsämnen

Man blir antagen till ett forskarutbildningsämne. Varje ämne finns reglerat i en allmän studieplan. SLU har fyra fakulteter och varje fakultet har sina specifika ämnen.

Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Naturresurser och jordbruksvetenskap Skogsvetenskap Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Biologi Agrarhistoria Skogshushållning Biologi 
Landskapsplanering Biologi med inriktningar Biologi Biomedicinsk vetenskap
Lantbruksvetenskap Biometri med inriktningar Markvetenskap Bioinformatik
Teknologi Ekonomi med inriktningar Ekonomi Djuromvårdnadsvetenskap
Trädgårdsvetenskap Husdjursvetenskap inriktning Utfodring och vård Teknologi Bioinformatik
  Kemi Matematisk statistik Husdjursvetenskap
  Landsbygdsutveckling Bildanalys Teknologi
  Landskapsplanering   Veterinärmedicinsk vetenskap
  Livsmedelsvetenskap med inriktningar    
  Markvetenskap med inriktningar    
  Miljöanalys    
  Miljökommunikation    
  Skogshushållning    
  Teknologi    
  Växtodlingslära    
       
       
       
       
 
Sidan uppdaterad: 2016-04-21. Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen