Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskarutbildningsämnen

Man blir antagen till ett forskarutbildningsämne. Varje ämne finns reglerat i en allmän studieplan. SLU har fyra fakulteter och varje fakultet har sina specifika ämnen.

Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Naturresurser och jordbruksvetenskap Skogsvetenskap Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Biologi Agrarhistoria Skogshushållning Klinisk vetenskap med inriktningar
Landskapsplanering Biologi med inriktningar Biologi Husdjursvetenskap med inriktningar
Lantbruksvetenskap Biometri med inriktningar Markvetenskap Patobiologi med inriktningar
Teknologi Ekonomi med inriktningar Ekonomi Medicinsk biovetenskap med inriktningar
Trädgårdsvetenskap Husdjursvetenskap inriktning Utfodring och vård Teknologi  Bioinformatik
  Kemi Matematisk statistik  
  Landsbygdsutveckling Bildanalys  
  Landskapsplanering    
  Livsmedelsvetenskap med inriktningar    
  Markvetenskap med inriktningar    
  Miljöanalys    
  Miljökommunikation    
  Skogshushållning    
  Teknologi    
  Växtodlingslära    
       
       
       
       
 
Sidan uppdaterad: 2014-10-30. Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se