Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Nya doktorander sökes

SLU är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Vi rankas bland de hundra främsta av de ca 5 000 universiteten i Europa. Vi är ett forskningsintensivt universitet som antar drygt 100 nya doktorander varje år.

I följande lista annonseras lediga utbildningsplatser. Klicka på namnet så kommer du till annonsen och ansökningsblankett och instruktioner om bilagor etc. Lär mer här om vidimering av intyg, betyg och liknande

 

 

Ansökan och antagning

När det finns resurser för att utbilda en doktorand annonseras en utbildningsplats ut.Innehållsmässigt fokuserar man på det forskningsprojekt som ligger till grund för avhandlingsarbetet som ska utföras under forskarutbildningen, men man blir antagen till ett forskarutbildningsämne. När man tar examen blir man akademisk doktor i detta ämne. Exempelvis så blir den som har en agronomexamen från grundutbildningen, och som examineras efter en forskarutbildning i mikrobiologi, Agronomie doktor i mikrobiologi. 

Behörighet

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av år 2015. För att antagning ska kunna ske måste studenten kunna visa intyg om avlagd examen på avancerad nivå eller en yrkesexamen på minst 240 hp. 

Bilagor till ansökan

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Instruktioner om hur man ansöker samt ansökningsblankett finns i varje annons!

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen