Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB 

Agronom - ekonomi, 270 hp


Varför har matpriserna skenat? Vad innebär det? Svårt att bestämma dig för om du ska plugga ekonomi eller satsa på naturen och jordbruket? Ekonomagronom kan jobba med både och. Du lär dig jobba med ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser.

Det pågår stora omstruktureringar inom lantbruks- och livsmedelssektorerna. Detta skapar gott om arbetsuppgifter för ekonomer med specialistkunskaper inom areella näringar, livsmedel, naturresurser och småföretagande. Även den senaste tidens förändringsarbete mot hållbar produktion av livsmedel och energi har gjort kunskaper inom areella näringarna mycket efterfrågade.

Fakta


Programmets omfattning: 4,5 år, 270 hp

Studiestart: Uppsala 1 september 2014

Antal studieplatser: 40

Anmälan senast: 15 april 2014

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 450900 SEK

Framtid


Utbildningen till ekonomagronom ger dig mycket goda möjligheter att få arbete som exempelvis rådgivare, analytiker, handläggare, produktutvecklare, lärare, konsult, ledare inom företag eller myndighet, administratör, informatör, journalist, biståndsarbetare eller forskare. Jobben finns både inom privat och offentlig sektor och de innebär ofta arbete i ledande ställning.

Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:
Matematik C
Samhällskunskap A
Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B)

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:
Matematik 3 b alternativt matematik 3c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningssmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.områdesbehörighet 3.
Sidan uppdaterad: 2014-10-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen