Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB 

Agronom - ekonomi

Ekonomagronomer kan arbeta som exempelvis rådgivare, analytiker, handläggare, lärare, konsulter, ledare inom företag eller myndighet, biståndsarbetare eller forskare. Jobben finns både inom privat och offentlig sektor och de innebär ofta arbete i ledande ställning. Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor.

Det här kan du arbeta med

Ekonomagronom är en expert på ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser.

En ekonomagronom med företagsekonomisk inriktning kan redovisning, marknadsföring och ledarskap. Med en nationalekonomisk inriktning ligger expertisen inom analys där ekonomiska modeller och metoder används.


Fakta


Programmets omfattning: 4,5 år, 270 hp

Studiestart: Uppsala 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 40

Anmälan senast: 15 april 2015

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 450900 SEK

Här kan du arbeta

Ekonomagronomer jobbar på rådgivningsföretag som t.ex. LRF Konsult, Hushållningssällskapet eller för banker. Det finns också de som jobbar på maskinföretag med ekonomi eller försäljning/marknadsföring. Ekonomagronomer med nationalekonomisk inriktning har en god internationell arbetsmarknad och arbetar i Sverige för myndigheter som t.ex. Kommerskollegium, Jordbruksverket, vid länsstyrelser eller för regeringen på Näringsdepartementet.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för ekonomer i allmänhet är i balans de kommande fem åren enligt SACO. Ingångslönerna ligger på mellan 24 000 och 25 000 kronor. Ca 80% av alla ekonomer arbetar i privat sektor, och resterande inom offentlig sektor enligt JUSEK.


Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:
Matematik C
Samhällskunskap A
Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B)

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:
Matematik 3 b alternativt matematik 3c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningssmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.områdesbehörighet 3.
Sidan uppdaterad: 2016-02-08.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se