Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB 

Agronom - ekonomi

Ekonomagronomer kan arbeta som exempelvis rådgivare, analytiker, handläggare, lärare, konsulter, ledare inom företag eller myndighet, biståndsarbetare eller forskare. Jobben finns både inom privat och offentlig sektor och de innebär ofta arbete i ledande ställning. Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor.

Det här kan du arbeta med

Ekonomagronom är en expert på ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser.

En ekonomagronom med företagsekonomisk inriktning kan redovisning, marknadsföring och ledarskap. Med en nationalekonomisk inriktning ligger expertisen inom analys där ekonomiska modeller och metoder används.


Fakta

Programmets omfattning: 5 år, 300 hp

Studiestart: Uppsala 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 40

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens: Öppnas i nytt fönster

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 450900 SEK

 


 

Rädda världen?!
#pluggahållbart


Här kan du arbeta

Ekonomagronomer jobbar på rådgivningsföretag som t.ex. LRF Konsult, Hushållningssällskapet eller för banker. Det finns också de som jobbar på maskinföretag med ekonomi eller försäljning/marknadsföring. Ekonomagronomer med nationalekonomisk inriktning har en god internationell arbetsmarknad och arbetar i Sverige för myndigheter som t.ex. Kommerskollegium, Jordbruksverket, vid länsstyrelser eller för regeringen på Näringsdepartementet.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för ekonomer i allmänhet är i balans de kommande fem åren enligt SACO. Ingångslönerna ligger på mellan 24 000 och 25 000 kronor. Ca 80% av alla ekonomer arbetar i privat sektor, och resterande inom offentlig sektor enligt JUSEK.


Behörighet

För att bli antagen till agronomprogrammet – ekonomi krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:

- Matematik C
- Naturkunskap B (alt: Fysik A, Kemi A, Biologi A)
- Samhällskunskap A

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:
- Kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ
- kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
- kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
- kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
- kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Fler ersättningsmöjligheter finns för kurser inom områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.


Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

  

Har du sett vår andra ekonomiutbildning?

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö?

kandidatprogrammet i ekonomi får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv.

Hört talas om Lantmästare?

Vill du bli den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk!

Lantmästare - kandidatprogrammet får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig biologiska, ekonomiska och tekniska fackkunskaper inom lantbruket.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen