Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration av Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Agronom - landsbygdsutveckling, 270 hp


Vill du arbeta med samhällsutveckling med inriktning mot landsbygder? Vill du lära dig att se samband mellan lokalsamhällens och länders (ut)nyttjande av naturresurser? Vill du arbeta med människor, deras sociala och kulturella processer?

Landsbygder utvecklas olika och har olika förutsättningar beroende på var de ligger. Frågorna kring utveckling, ekonomi och politik utgör ett komplext och spännande fält.

Som agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling öppnar sig en arbetsmarknad med många olika uppgifter, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Landsbygdsutveckling kan handla om allt från den lilla bygdens möjligheter via Sveriges och EU:s landsbygdspolitik till frågor om utveckling i Syd. På agronomprogrammet – landsbygdsutveckling kommer du att få de kunskaper du behöver som verktyg för att ta itu med sådana uppgifter.

Fakta


Programmets omfattning: 4,5 år, 270 hp

Studiestart: Uppsala 1 september 2014

Antal studieplatser: 35

Anmälan senast: 15 april 2014

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 607500 SEK

Framtid


Utbildningen ger en god grund för ett arbete på olika nivåer, i olika myndigheter och organisationer som berör landsbygdsfrågor såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Behovet ökar av agronomer med generalistkompetens som kan överbrygga olika perspektiv och se samband mellan olika sektorer.

Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:
Matematik C
Samhällskunskap A
Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B)

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:
Matematik 3 b alternativt matematik 3c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningssmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.områdesbehörighet 3.
Sidan uppdaterad: 2014-10-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen