Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration av Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Agronom - landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklare arbetar nära människor och deras arbets- och levnadsvillkor på landsbygden. Arbetsplatsen kan ligga i Sverige såväl som i andra länder.

Det här kan du arbeta med

Landsbygdsutveckling handlar om praktisk politik och kommunikation.

Du kan komma att arbeta lokalt som stödjande funktion till olika utvecklingsgrupper, kanske fungera som projektledare eller katalysator i lokala utvecklingsprojekt. Du kan komma att arbeta tillsammans med beslutsfattare inom ämnesområden som näringsliv, turism, naturresurshantering, EU:s regelverk kopplat till landsbygdsprojekt och bidragsförfaranden. Ditt arbetsfält kommer troligen att vara både brett och omväxlande.


Fakta


Programmets omfattning: 4,5 år, 270 hp

Studiestart: Uppsala 31 augusti 2015

Antal studieplatser: 35

Anmälan senast: 15 april 2015

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 607500 SEK

Här kan du arbeta

Landsbygdsutvecklare har ofta befattningar som tjänstepersoner på Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket, länsstyrelser, och kommuner men även som konsulter inom olika NGO:s så som NIRAS/Scanagri, LRF eller hushållningssällskapet. I internationella sammanhang är landsbygdsutvecklare verksamma inom SIDA, FAO eller EU.

 

Framtidsutsikter

Det finns ett stort intresse från omvärlden för experter med en koppling till naturresurser och samhällsfrågor. Arbetsmarknaden för agronomer i landsbygdsutveckling bedöms därför som ljus, se tex. Arbetsförmedlingen.


Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:
Matematik C
Samhällskunskap A
Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B)

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:
Matematik 3 b alternativt matematik 3c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningssmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.områdesbehörighet 3.
Sidan uppdaterad: 2015-09-29.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se