Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration av Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Agronom - landsbygdsutveckling

Är du intresserad av utvecklingsfrågor? Som agronom med inriktning landsbygdsutveckling har du stora möjligheter att arbeta såväl i Sverige som internationellt då du lär dig se sambanden mellan länders nyttjande av naturresurser och deras sociala och kulturella processer.

Det här kan du arbeta med

Inom ämnet landsbygdsutveckling ryms många yrkesområden med olika arbetsuppgifter. Chanserna till ett varierande jobb ökar genom att landsbygdspolitik inte längre är en nationell fråga utan hanteras både inom EU och internationella organisationer. Programmet har en samhällsvetenskaplig tyngd men innehåller också naturvetenskapliga aspekter och tar upp landsbygdsutveckling ur många perspektiv; politiska, ekonomiska, kulturella, sociala, rumsliga och ekologiska. Lantbruket är en viktig sektor och landsbygdsutveckling fungerar ofta som ett nav för länders totala utveckling.

Utbildningen tar upp samband både mellan olika vetenskapliga inriktningar och samhällsnivåer, såsom lokalt, regionalt, nationellt, inom EU och internationellt. På de olika nivåerna finns aktörer med perspektiv som kan skilja sig mycket åt. Utbildningen lyfter fram betydelsen av olika intressen och maktförhållanden, som ibland även leder till konflikter. Under utbildningen lär du dig att kritiskt analysera omvärlden och du får en god grund för att kunna arbeta på olika nivåer inom myndigheter, företag och organisationer. Din unika kompetens är landsbygdsfrågor, på lokal, nationell och internationell nivå.


 

Fakta

Programmets omfattning: 5 år, 300 hp

Studiestart: Uppsala 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 35

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens: Öppnas i nytt fönster

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 607500 SEK

 


 

Rädda världen?!
#pluggahållbart


Här kan du arbeta

Landsbygdsutvecklare har ofta befattningar som landsbygdsutvecklare, handläggare, projektledare, medlare, konsult, forskare, rådgivare, företagare etc. Möjliga arbetsgivare är SIDA, FAO, EU, departement, Jordbruksverket, NIRAS/Scanagri, länsstyrelser, kommuner, utbildning m.fl.

 

Framtidsutsikter

Behovet av agronomer med breda samhällsvetenskapliga kompetenser som kan överbrygga olika perspektiv och se samband mellan olika sektorer ökar. Vårt agronomprogram i landsbygdsutveckling avser att möta just dessa behov. Arbetsmarknaden för agronomer i landsbygdsutveckling bedöms därför som ljus, se tex. Arbetsförmedlingen.


Behörighet

För att bli antagen till agronomprogrammet – landsbygdsutveckling krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:

- Matematik C
- Naturkunskap B (alt: Fysik A, Kemi A, Biologi A)
- Samhällskunskap A

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:
- Kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ
- kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
- kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
- kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
- kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Fler ersättningsmöjligheter finns för kurser inom områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.


Sidan uppdaterad: 2016-05-19.

   

Vet du vad mark/växt agronomen gör?

Hur odlar vi växter för mat, foder och energi samtidigt som vi förvaltar mark och vatten på rätt sätt?

Som mark-/växtagronom för du kunskap om växtproduktion och dess påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

Läs mer om Agronomprogrammet - mark/växt här.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen