Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Agronom - livsmedel

En livsmedelsagronom har kunskap om mat och förädling av råvaror och vet vad som påverkar matens kvalitet från att den produceras till att vi äter upp den. Livsmedelsagronomer arbetar i projektledande position vid livsmedelsföretag och myndigheter med att säkra matens kvalitet, utveckla produkter, marknadsföra, forska och informera.

Det här kan du arbeta med

Livsmedelsagronomer har kunskap om hur råvarorna eller tillverkningen kan påverkas för att göra maten nyttigare och godare och hur maten kan produceras på ett etiskt och uthålligt sätt. Livsmedelsagronomer arbetar i projektledande position med frågor som handlar om kvalitetssäkring, produktutveckling, marknadsföring, forskning och information som t ex rådgivare, projektledare, produktutvecklare eller kvalitetscontroller.


 

 

Fakta

Programmets omfattning: 5 år, 300 hp

Studiestart: Uppsala 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 30

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens: Öppnas i nytt fönster

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 607500 SEK

 


 

Rädda världen?!
#pluggahållbart


Här kan du arbeta

Som livsmedelsagronom är du eftertraktad inom myndigheter som t ex Livsmedelsverket och landsting. Många arbetar inom stora och små livsmedelsföretag som t ex Orkla Foods Nordic, Arla Foods Innovation, Scan AB, Norrmejerier, Semper, Abba Seafood, Danisco, Mc Donalds Sweden, Axfood, Svensk Mjölk och Mjölkfrämjandet, ICA, OLW, Nestlé, COOP, Lantmännen, Malaco, GB.

Framtidsutsikter.

Livsmedelsutbildning ger jobb, både inom Sverige och i utlandet. Alla får bra arbetsmöjligheter. Framtidsutsikten är god, dagens livsstil ställer ständigt nya krav på livsmedlen och deras funktionalitet.


Behörighet

För att bli antagen till agronomprogrammet – livsmedel krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14:
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd. Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.


Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

  

Har du sett våra...

Hur odlar vi växter för mat, foder och energi samtidigt som vi förvaltar mark och vatten på rätt sätt?

Som mark-/växtagronom för du kunskap om växtproduktion och dess påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

Läs mer om Agronomprogrammet - mark/växt här.

...andra utbildningar?

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion?

Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel.

Varför inte läsa Agronomprogrammet - Husdjur?

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen