Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Agronom - livsmedel, 270 hp


Avståndet mellan vårt middagsbord och platsen där maten produceras ökar i takt med att fler lever och arbetar i staden. För många är det samtidigt viktigt att känna till matens ursprung och att den är producerad på ett etiskt och uthålligt sätt. Nya livsstilar, med mindre tid för planering, inköp och matlagning, ställer många gånger nya krav på livsmedlen och deras funktionalitet. För att kunna möta alla dessa nya krav behövs kunskap och den kunskapen finns inom ämnesområdet Livsmedelsvetenskap på SLU.

Programmets omfattning: 4,5 år, 270 hp

Studiestart: Uppsala 1 september 2014

Antal studieplatser: 30

Anmälan senast: 15 april 2014

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 607500 SEK

Framtid


Som livsmedelsagronom är du eftertraktad inom stora och små livsmedelsföretag såväl som inom myndigheter, kommun och landsting. Livsmedelsagronomer har unika kunskaper om råvarorna och livsmedlens sammansättning och egenskaper, hur man kan utnyttja olika livsmedelskomponenter i olika produkter och vilken betydelse de olika komponenterna har för produktens kvalitet. Många livsmedelsagronomer arbetar därför i projektledande position med frågor som handlar om kvalitetssäkring, produktutveckling, marknadsföring, forskning och information.

Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14:
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.
Sidan uppdaterad: 2014-10-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen