Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik, 300 hp


Vill du arbeta med miljöfrågor och stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att tackla miljö- och vattentekniska problem krävs nya synsätt och helhetslösningar.

Den snabba materiella utvecklingen i Sverige och övriga världen har lett till stora belastningar på miljön. Vi måste därför utveckla nya tekniker för att förstå och minimera miljöbelastningen. Det krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika aktörer i samhället för att komma till rätta med de problemen. Miljö- och vatteningenjören förstår sambandet mellan tekniska processer, samhällsfunktioner och miljöeffekter. Hon eller han kan därför tala samma språk som specialister inom skilda områden - inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga inom företag och myndigheter.

Fakta


Programmets omfattning: 5 år, 300 hp

Studiestart: Uppsala 25 augusti 2014

Antal studieplatser: 60

Anmälan senast: 15 april 2014

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 675000 SEK

Framtid


Efterfrågan på civilingenjörer inom miljö- och vattenområdet är stor. Det skapas allt fler arbetstillfällen med inriktning mot miljöteknik på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter. Din helhetssyn behövs för att bedöma hur olika verksamheter inverkar på mark, växter, luft och vatten.

Som miljöingenjör arbetar du alltså ofta inom ett brett teknikområde där det gäller att väga in såväl ekologiska som ekonomiska effekter. Du kan till exempel jobba på ett vattentekniskt konsultföretag med att bedöma hur giftspridning påverkar mark, luft, vatten och berg. Där kan du också arbeta med mättekniska problem och hydrotekniska tillämpningar som erosionsskydd, kanaler och avloppssystem.

Utbildningen är också en bra grund för dig som vill fortsätta med forskarstudier inom miljö och vattenteknik.

Behörighet


Från och med 2010 gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 9:
- Fysik B
- Kemi A
- Matematik E
Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 9.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A9:
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningssmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.områdesbehörighet 9.
Sidan uppdaterad: 2014-05-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen