Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet och ger dig kunskap att utveckla och använda nya tekniker för att minska belastningen på miljön.

Det här kan du arbeta med

Som civilingenjör i miljö- och vattenteknik arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden. Du kan till exempel jobba på ett vattenmiljötekniskt företag med att hindra giftspridning i mark, luft, vatten och berg, eller att utforma erosionsskydd, kanaler och avloppssystem. Du kan också gå vidare med forskning inom miljö- och vattenteknik.


Den här utbildningen ges i samarbete med och söks via Uppsala universitet.

 

Fakta

Programmets omfattning: 5 år, 300 hp

Studiestart: Uppsala 22 augusti 2016

Antal studieplatser: 60

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens: Öppnas i nytt fönster

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 675000 SEK


Här kan du arbeta

Efter din utbildning kan du t ex jobba som miljögeotekniker, forskare, konsult, utredare eller miljöingenjör på företag som IVL, Golder Associates, SAAB, Sweco, Vattenfall, ÅF, på myndigheter som Miljödepartementet, länsstyrelser, kommuner, universitet samt på pappersmasseindustrier och reningsverk.

Framtidsutsikter

Civilingenjörer i miljö- och vattenteknik är efterfrågade. De kan arbeta inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden. Det finns arbetstillfällen på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter.


Behörighet


Från och med 2010 gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 9:
- Fysik B
- Kemi A
- Matematik E
Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 9.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A9:
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningssmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.områdesbehörighet 9.
Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen