Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Djursjukskötare, 180 hp


Vi vill göra dig uppmärksam på att djursjukskötarprogrammet i Skara kommer att flyttas till Uppsala från och med ht 2014.

Djursjukskötarprogrammet, landets enda djursjukskötarutbildning på universitetsnivå, ger dig en helhetsbild och en fördjupad förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård vilka är områden där kraven på kompetens ökar. I utbildningen skaffar du dig kunskaper och färdigheter genom teoretisk fördjupning och färdighetsbaserade övningar.

Undervisningen bygger på att du som student får ta mycket eget ansvar, jobba med verklighetsanknutna situationer och därmed lära dig ett arbetssätt som du kommer att ha nytta av i framtiden. Du kommer att möta lärare och handledare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens.

Fakta


Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Studiestart: Uppsala 1 september 2014

Antal studieplatser: 40

Anmälan senast: 15 april 2014

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 70000 SEK

- Total programme: 420000 SEK

Framtid


Att djuren mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i många sammanhang och detta kräver en en väl utbyggd och modern djursjukvård. Dessutom behövs förebyggande djurhälsovård och rehabilitering samt professionell rådgivning till djurägarna. Djursjukvård och djurhälsovård är ett område i stark tillväxt och arbetsmarknaden är mycket god. Som djursjukskötare arbetar du främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur. Utbildningen ger dig möjlighet att efter godkänd examen ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. Programmet ger dig även behörighet att studera vidare på avancerad nivå.

Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:
• Matematik B
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)
• Samhällskunskap A

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
• Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
• Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
• Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.
Sidan uppdaterad: 2014-05-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen