Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Djursjukskötare

Djursjukskötare arbetar under eget ansvar med omvårdnaden av det sjuka djuret, söver och assisterar vid operationer, ansvarar för rehabiliteringen av djuret efter skada och ger rådgivning i frågeställningar rörande djuromvårdnad. Djursjukskötarens kompetens inom djuromvårdnad säkerställer att djuren får den bästa vård och omsorg som finns att tillgå.

Det här kan du arbeta med

Som djursjukskötare arbetar du främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur. Att djuren mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i många sammanhang och detta kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Dessutom behövs förebyggande djurhälsovård och rehabilitering samt professionell rådgivning till djurägarna.Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Studiestart: Uppsala 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 60

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 70000 SEK

- Total programme: 420000 SEK

Här kan du arbeta

Djursjukhus och djurkliniker, läkemedelsföretag, fodertillverkare eller som egen företagare inom djurens hälso- och sjukvård.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för djursjukskötare är mycket god, och arbetsmarknaden kännetecknas av att det är liten konkurrens om jobben, enligt Sacos prognos "Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2018"

Läs mer om framtidsutsikter och arbetsmarknad: SACO, Arbetsförmedlingen och Jordbruksverket


Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:
• Matematik B
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)
• Samhällskunskap A

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
• Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
• Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
• Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.
Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

   

Har du sett...

Vill du arbeta med hästar, hundar, katter eller varför inte zoohandelns djur?

Kika då in på vår utbildning Sport- och sällskapsdjur.

Skulle du vilja lära dig mer om djurskydd samt djurs beteende och behov?

Då kanske kandidatprogrammet Etologi och Djurskydd är något för dig.

...våra andra...

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion?

Varför inte läsa Agronomprogrammet - Husdjur?

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Kanske jobba med frågor som rör djurhälsa?

Titta in på hemsidan för Sveriges enda Veterinärprogram.

...djurutbildningar?

Brinner du för hästar och vill skaffa dig en framtid i en växande bransch? På Sveriges tre riksanläggningar för hästsport kan du utbilda dig till Hippolog med inriktning Ridhäst, Trav eller Islandshäst.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen