Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Djursjukskötare

Djursjukskötare – kandidatprogram är landets enda djursjukskötarutbildning på universitetsnivå. Utbildningen leder till kompetens inom djuromvårdnad, vårdhygien, anestesiologi, rehabilitering, nutrition m.m. samt en kandidatexamen i huvudämnet djuromvårdnad.

Det här läser du på programmet

Utbildningen startar med grundläggande kurser i anatomi, fysiologi, vårdhygien, sjukdomslära, farmakologi och näringslära. Under andra terminen får du användning av dina tidigare förvärvade kunskaper i kursen djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd. Läsåret avslutas med kurser i etologi, djurhållning och djurhantering såväl teoretiskt som praktiskt.

I årskurs två fördjupas dina kunskaper i djuromvårdnad, vårdhygien och etologi. Du får en första kontakt med ämnen såsom rehabilitering, anestesiologi samt kommunikation och rådgivning.
Läsåret innehåller också en kurs i statistik och avslutas med tio veckors verksamhetsförlagd utbildning på djursjukhus/djurklinik.

Tredje året börjar med ytterligare tio veckor verksamhetsförlagd utbildning. Därefter kan du välja två av fyra valbara kurser.

Ytterligare fördjupning sker inom djuromvårdnad, vårdhygien och anestesiologi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom djuromvårdnad. Under hela utbildningen lägger vi stor vikt vid vetenskaplig förankring, verklighetsanknytning och social kompetens hos våra studenter.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Programmet ger behörighet att studera vidare på masternivå inom programmet Animal Science på SLU. En utveckling av ämnet djuromvårdnad på avancerad nivå är under uppbyggnad.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som forskare, djursjukskötare, företagare, arbetsledare, lärare eller rådgivare.

Möjliga arbetsgivare

Djursjukhus, djurkliniker, ATG-kliniker, Universitetsdjursjukhuset, djurfodertillverkare, läkemedelsföretag, naturbruksgymnasier, distriktsveterinärstationer, eget företag inom rehabiliteting, utbildning eller djursjukvård mm.

Kontakt


Studierektor
vakant
Telefon:
E-post: Programhemsida på studentwebben

Examen

Utbildningen leder till kandidatexamen i djuromvårdnad.

(Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing

Legitimation: Efter uppnådda fordringar för kandidatexamen i djuromvårdnad kan Statens Jordbruksverk efter ansökan utfärda legitimation. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.Sidan uppdaterad: 2015-11-04.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen