Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ungefärlig studiefördelning på djursjukskötare

Djursjukskötare, 180 hp


Utbildningen startar med grundläggande kurser i anatomi, fysiologi, vårdhygien, sjukdomslära, farmakologi och näringslära. Under andra terminen får du användning av dina tidigare förvärvade kunskaper i kursen djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd. Läsåret avslutas med kurser i etologi, djurhållning och djurhantering såväl teoretiskt som praktiskt.

I årskurs två fördjupas dina kunskaper i djuromvårdnad, vårdhygien och etologi. Du får en första kontakt med ämnen såsom rehabilitering, anestesiologi samt kommunikation och rådgivning.
Läsåret innehåller också en kurs i statistik och avslutas med tio veckor verksamhetsförlagd utbildning på djursjukhus/djurklinik.

Tredje året börjar med ytterligare tio veckor verksamhetsförlagd utbildning. Därefter kan du välja två av fyra valbara kurser. Dessa är rehabilitering, näringslära, kommunikation och djursjukvårdens drift och planering.

Ytterligare fördjupning sker inom djuromvårdnad, vårdhygien och anestesiologi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom djuromvårdnad. Under hela utbildningen lägger vi stor vikt vid vetenskaplig förankring, verklighetsanknytning och social kompetens hos våra studenter.

Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som forskare, djursjukskötare, företagare, arbetsledare, lärare eller rådgivare.

Möjliga arbetsgivare

Djursjukhus, djurkliniker, ATG-kliniker, Universitetsdjursjukhuset, djurfodertillverkare, läkemedelsföretag, naturbruksgymnasier, distriktsveterinärstationer, eget företag inom rehabiliteting, utbildning eller djursjukvård mm.

Kontakt


Studierektor
Anne Nilsson
Telefon: 0511-67190
E-post: anne.nilsson@slu.se

Programhemsida på studentwebben

Examen


Utbildningen leder till kandidatexamen i huvudämnet djuromvårdnad.
Legitimation: Efter uppnådda fordringar för examen i djuromvårdnad kan Statens Jordbruksverk efter ansökan utfärda legitimation. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.

Sidan uppdaterad: 2014-05-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen