Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ungefärlig studiefördelning på etologi och djurskydd

Etologi och djurskydd, 180 hp


Utbildningen startar med en kick off på djurparken Nordens Ark. Vi har dessutom ett nära samarbete med övriga djurparker, länsstyrelser, Jordbruksverket och många organisationer. Den första terminen läser du ämnena etologi, djurskydd och etik samt evolutionsbiologi, för att få en grund att stå på när du termin två studerar livets byggstenar, djurs form och funktion samt en tillämpad kurs i djurhållning.

I årskurs två läser du utfodring och fysiologi, statistik som ett hjälpmedel för dig som biolog, antrozoologi (samspelet mellan djur och människor), djurhållning med fokus på förebyggande djurhälsa och smittskydd. Läsåret avslutas med genetik och djurskydd.

Tredje året inleds med en kurs i djurmiljö där bla ämnen som slakt och avlivning tas upp, därefter väljer du specialinriktning mot djurskydd, bevarandebiologi eller antrozoologi, innan ett avslutande examensarbete. Under hela utbildningen lägger vi stor tonvikt vid vetenskaplighet, verklighetsanknytning och social kompetens.

Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som forskare, djurskyddsinspektör, journalist, rådgivare, arbetsledare eller lärare.

Möjliga arbetsgivare

Djurparker - djurparkszoolog, kommuner - djurskyddsinspektör, olika branschorganisationer - rådgivare. Dessutom handläggare - exempelvis på Statens Jordbruksverk eller i eget företag.

Kontakt


Programstudierektor
Maria Andersson
Telefon: 0511-67221
E-post: maria.andersson@slu.se

Studentkontakt
E-post: Skara Studentkår

Programhemsida på studentwebben.

Examen


Utbildningen leder till en kandidatexamen i huvudämnet biologi med
inriktning mot etologi och djurskydd.
(Bachelor of Science with a major in Biology)

Sidan uppdaterad: 2014-05-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen