Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Etologi och djurskydd

Samhällets ökade intresse för djur och deras samverkan med människan gör att morgondagens arbetsmarknad blir allt större för biologer och husdjursvetare. Utbildningen leder till en kandidatexamen i biologi.

Det här läser du på programmet:

Under hela utbildningen lägger vi stor tonvikt vid vetenskaplighet, verklighetsanknytning och social kompetens. Du kommer att möta lärare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens och under utbildningen gör du även en mängd studiebesök vilket ger dig goda kontakter med näringslivet.

Den första terminen läser du ämnena etologi, djurskydd och etik samt evolutionsbiologi, för att få en grund att stå på. Termin två studerar du livets byggstenar, djurs form och funktion samt en tillämpad kurs i djurhållning.

I årskurs två läser du utfodring och fysiologi, statistik som ett hjälpmedel för dig som biolog, antrozoologi (samspelet mellan djur och människor), djurhållning med fokus på förebyggande djurhälsa och smittskydd. Läsåret avslutas med genetik och djurskydd.

Tredje året inleds med en kurs i djurmiljö där bland annat ämnen som slakt och avlivning tas upp. Därefter väljer du specialinriktning mot djurskydd, bevarandebiologi eller antrozoologi, innan ett avslutande examensarbete.

Om du vill läsa vidare efter programmet:

Efter examen kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå på Animal Science – Master's Programme på SLU.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som forskare, djurskyddsinspektör, journalist, rådgivare, arbetsledare eller lärare.

Möjliga arbetsgivare

Djurparker - djurparkszoolog, kommuner - djurskyddsinspektör, olika branschorganisationer - rådgivare. Dessutom handläggare - exempelvis på Statens Jordbruksverk eller i eget företag.

Kontakt


Programstudierektor
Maria Andersson
Telefon: 0511-67221
E-post: maria.andersson@slu.se

Studentkontakt
E-post: Skara Studentkår

Programhemsida på studentwebben.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i biologi
(Degree of Bachelor)Sidan uppdaterad: 2015-11-11.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se