Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Etologi och djurskydd

Samhällets ökade intresse för djur och deras samverkan med människan gör att morgondagens arbetsmarknad blir allt större för husdjursvetare. Du får en kandidatexamen i Husdjursvetenskap.

Det här läser du på programmet:

Under hela utbildningen lägger vi stor tonvikt vid vetenskaplighet, verklighetsanknytning och social kompetens. Du kommer att möta lärare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens och under utbildningen gör du även en mängd studiebesök vilket ger dig goda kontakter med näringslivet.

Den första terminen läser du ämnena etologi, djurskydd och etik samt evolutionsbiologi, för att få en grund att stå på. Termin två studerar du livets byggstenar, djurs form och funktion samt en tillämpad kurs i djurhållning, djurhälsa och smittskydd.

I årskurs två läser du utfodring och fysiologi, genetik, statistik som ett hjälpmedel för dig som biolog, och lite mer etologi, djurskydd och antrozoologi (samspelet mellan djur och människor).

Tredje året inleds med en kurs i djurmiljö där bland annat ämnen som slakt och avlivning tas upp. Därefter väljer du mellan olika kurser såsom etologi och antrozoologi, djurskydd, välfärd och etik, bevarandebiologi och djurskydd, kontroll och bedömning innan ett avslutande examensarbete.

Om du vill läsa vidare efter programmet:

Efter examen kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå om du läser vårt masterprogram Animal Science på SLU.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som djurskyddsinspektör, zoolog, etolog, rådgivare, arbetsledare, lärare, journalist eller skapa din egen verksamhet inom ämnesområdet.

Möjliga arbetsgivare

Djurparker - djurparkszoolog, länsstyrelser - djurskyddsinspektör, olika branschorganisationer - rådgivare. Dessutom handläggare - exempelvis på Statens Jordbruksverk eller i eget företag.

Kontakt


Programstudierektor
Maria Andersson
Telefon: 0511-67221
E-post: maria.andersson@slu.se

Studentkontakt
E-post: Husdjursrådet, ULS

Programhemsida på studentwebben.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i husdjursvetenskap.
(Degree of Bachelor)Sidan uppdaterad: 2016-04-19.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen