Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Hippolog

Framtidens hästkrafter

Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer!

Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst har SLU som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig utbildning, teoretisk såväl som praktisk. I årskurs tre har du stor möjlighet att påverka innehållet i dina studier mot en önskad framtida yrkesroll.

Det här kan du arbeta med

Arbetsmarknaden för hippologer är god. Exempel på möjliga arbetsgivare är ridskolor, travskolor, gymnasieskolor med hästinriktning, hästnäringens riksanläggningar och  organisationer, foderföretag, hästkliniker, försäkringsbolag, träningsanläggningar och stuterier. Många hippologer arbetar som egna företagare.

Programmet förbereder dig på att möta arbetsmarknaden både inom Sverige och internationellt.Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Inriktning: Islandshästinriktningen
Studiestart: Wången 29 augusti 2016
Antal studieplatser: 3

Inriktning: Ridhästinriktningen
Studiestart: Flyinge 29 augusti 2016
Antal studieplatser: 30

Inriktning: Travhästinriktningen
Studiestart: Wången 29 augusti 2016
Antal studieplatser: 7

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 67500 SEK

- Total programme: 405000 SEK

Här kan du arbeta

Tänkbara arbetsplatser kan vara: Ridskolor, travskolor, hos tränare, på hästnäringens riksanläggningar och organisationer, hästkliniker, foderföretag m.fl.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för hippologer är goda. Läs gärna arbetsmarknadsenkäten som gjorts med de examinerade hippologerna. Du kan även hitta info på arbetsförmedlingens sida.


Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:
• Matematik B
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)
• Samhällskunskap A

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
• Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
• Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
• Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.

Dessutom krävs:
- Godkänt antagningsprov
- Yrkeslivserfarenhet 6 månader är meriterande, men inget krav.
Se www.slu.se/hippolog för utförligare information.
Sidan uppdaterad: 2016-05-03.

  

Har du sett...

Vill du arbeta med hästar, hundar, katter eller varför inte zoohandelns djur?

Kika då in på vår utbildning Sport- och sällskapsdjur.

Skulle du vilja lära dig mer om djurskydd samt djurs beteende och behov?

Då kanske kandidatprogrammet Etologi och Djurskydd är något för dig.

...våra andra...

Vill du att friska och sjuka djur djur ska få en så god omsorg som möjligt?

Varför inte läsa till Djursjukskötare?

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Kanske jobba med frågor som rör djurhälsa?

Titta in på hemsidan för Sveriges enda Veterinärprogram.

...djurutbildningar?

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion?

Varför inte läsa Agronomprogrammet - Husdjur?

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen