Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Hortonom

Programmet ger dig en helhetssyn på trädgårdsmarknaden lokalt och globalt samt en fördjupad kunskap i växtfysiologi, växtskydd, förädling av trädgårdsväxter och produktkvalitet. Fokus ligger på växtbiologi och hur växten påverkas av sin miljö. Du får också grunderna i företagsekonomi och marknadsföring.

Det här läser du på programmet

I utbildningen kombineras teoretisk kunskap med praktisk tillämpning. De första tre åren är undervisningen huvudsakligen på svenska även om en stor del av kurslitteraturen är på engelska. Du läser en del av kurserna tillsammans med studenter på trädgårdsingenjörsprogrammen.

De första tre åren får du grundläggande kunskaper i botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling samt i ekonomi, statistik och teknologi. Du fördjupar dig i trädgårdsvetenskap och får en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen. Kurserna ger dig en inblick i pågående forskning eftersom många lärare är aktiva forskare. Den grundläggande nivån avslutas med ett självständigt arbete i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Under de två sista åren på hortonomprogrammet kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som tillämpad växtfysiologi, växtskyddsbiologi, växtförädling och bioteknik eller hållbar trädgårdsproduktion samt agroekologi. Här är undervisningsspråket engelska. Du kan också välja att studera utomlands och läsa en del av utbildningen i till exempel Holland, Tyskland, Italien eller Japan. I slutet av utbildningen gör du ett längre självständigt arbete med möjlighet att fördjupa dig i det område som intresserar dig.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter utbildningen kan du läsa fristående kurser vid universitet och högskolor eller bli antagen till forskarutbildning.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som lärare, forskare, miljövetare, försäljare, rådgivare, distributör, produktutvecklare, biståndsarbetare, journalist m.fl.

Möjliga arbetsgivare

Jordbruksverket, Fritidsodlingens Riksorganisation, Länsstyrelser, Hushållningssällskap, LRF Konsult, ICA Frukt & Grönt, Kemikalieinspektionen mm.

Hortonomförbundet

Kontakt


Programstudierektor
Salla Marttila
Telefon: 040-41 55 22
E-post: Programstudierektor

Mejla hortonomstudenten Amanda Ahlqvist!

Examen

Programmet ger dig en hortonomexamen samt kandidat- och masterexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap.Sidan uppdaterad: 2015-11-11.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen