Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Hortonom, 300 hp


I utbildningen kombineras vetenskaplig kunskap med praktisk tillämpning. De första tre åren är undervisningen på svenska även om en stor del av kurslitteraturen är på engelska. Du läser en del av kurserna tillsammans med studenter på trädgårdsingenjörsprogrammen. Du får grundläggande kunskaper inom botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling, men också inom ekonomi, statistik och teknologi. Du får både en orientering och fördjupning inom trädgårdsvetenskap och en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen. Du får inblick i pågående forskning eftersom många lärare är aktiva forskare och har aktuell kunskap inom nya och spännande områden.
Efter tre år har du möjligheten att ta ut en kandidatexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Under de två sista åren på hortonomprogrammet kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som tillämpad växtfysiologi, växtskyddsbiologi, växtförädling och bioteknik eller miljöaspekter av trädgårdsproduktion samt agroekologi. Här är undervisningsspråket oftast engelska. Studier utomlands är möjligt att välja i utbildningen. I slutet av utbildningen gör du ett mastersarbete om 30 högskolepoäng, med möjlighet att fördjupa dig i det område som du är extra intresserad av.

Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som lärare, forskare, miljövetare, försäljare, rådgivare, distributör, produktutvecklare, biståndsarbetare, journalist m.fl.

Möjliga arbetsgivare

Jordbruksverket, Fritidsodlingens Riksorganisation, Länsstyrelser, Hushållningssällskap, LRF Konsult, ICA Frukt & Grönt, Kemikalieinspektionen mm.

Hortonomförbundet

Kontakt


Programstudierektor
Salla Marttila
Telefon: 040-41 55 22
E-post: Programstudierektor

Mejla en hortonomstudent!

Examen


Utbildningen leder till hortonomexamen. Det är också möjligt att ta ut kandidat- och masterexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Sidan uppdaterad: 2014-03-18.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen