Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Jägmästare

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

Hur vi sköter våra naturresurser är en global fråga. Hur vi planerar och agerar för framtiden berör oss alla, oavsett var i världen vi bor. Som skogligt utbildad är du med och bidrar med kunskap som bygger ett hållbart samhälle. Din utbildning till jägmästare inleds med grundläggande kunskaper: Hur ekosystemen fungerar, hur skogsbruk bedrivs och vilka faktorer som styr förutsättningarna, biologiska såväl som politiska.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180 hp) i Skinnskatteberg. 


Det här kan du arbeta med

Jägmästare arbetar inom olika områden som skogsbruk, ekonomi, marknadsföring & information, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning & undervisning, miljö-och naturvård eller med naturupplevelser. En jägmästare kan också arbeta utanför den traditionella skogsbranschen på möbel-och transportföretag, försäkringsbolag, banker eller som fastighetsmäklare. En del blir också egenföretagare.

Vill du arbeta utomlands under en längre eller kortare tid finns det goda möjligheter att söka sådana jobb både inom den privata sektorn, skogsbolagen, såväl som inom internationella organisationer eller myndigheter, till exempel Sida.

Läs mer om vad du arbetar med som skogskonsulent eller som skoglig specialist/handläggare vid Skogsstyrelsen.

Vanliga tjänster inom den privata sektorn är virkesköpare och produktionsledare.  Läs mer om vad du arbetar med inom dessa tjänster och vilka kunskaper du kan behöva.

Skogsakademikerna, som är en del av förbundet Naturvetarna, ger ut en folder om arbetsmarknaden för skoglig utbildade studenter.


 

Här kan du arbeta

Många får en första anställning på något av de stora skogsföretagen som projektledare eller virkesköpare. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägareförening. Bland skogsbolagen återfinns bland annat Holmens skog, syd- och norrskog, SCA, Stora Enso, Martinsson med flera.

Framtidsutsikter

Naturvetarna publicerar information med framtidsspaning på arbetsmarkanden för skogligt utbildade.

Dessutom följs det upp hur det går för studenter som nyss tagit sin examen att få ett jobb inom sitt utbildningsområde. Av de jägmästare som tagit ut examen 2011 hade 93 % fått ett arbete inom sitt utbildningsområde ett år senare. Läs rapporten.


Behörighet

För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande: 

Områdesbehörighet A11, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser: 
Biologi 2 
Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 
Kemi 2 
Matematik 4 

Tidigare områdesbehörighet 14
Biologi B
Fysik A
Kemi B
Matematik D

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande  kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

TEKNISKT NATURVETENSKAPLIGT BASÅR 
Om du inte uppfyller kravet på särskild behörighet finns möjlighet att söka till programmet via tekniskt naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Utöver ovanstående behörighetskurser tillkommer meritkurser. I områdesbehörigheter från 2014 ingår endast meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen.


Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

   

Har du sett vår andra skogliga utbildning?

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs?

Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

Låter det intressant? Läs mer om Skogsmästarprogrammet här.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen