Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Jägmästare, 300 hp


För att kunna förvalta alla skogens värden måste du förstå skogens funktion, dess skötsel och nyttjande. Detta kräver kunskap från ett antal olika ämnesområden. Som jägmästarstudent får du grundläggande kunskaper inom biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära under de första tre åren.

Fältstudier. En stor del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag. Under ditt andra år på programmet tillbringar du tre veckor under sensommaren i norra Sverige, och reser från Jämtland i söder till Jokkmokk i norr. Då studeras bl. a. skogsskötsel, ekologi och naturvård. Under försommaren tillbringar du sex veckor i södra Sverige och besöker Halland, Skåne, Småland och Bergslagen. Möten med skogsbranschen varvas med fältstudier i allt från botanik till skogsekonomi. De tre grundläggande åren avslutas med att du skriver en kandidatuppsats. De tre första åren studerar du i Umeå.

Fördjupning. Därefter väljer du inriktning och fördjupar dig under två år inom något av områdena skogsproduktion, virkesförsörjning eller produkter och marknader. Du kan då även studera vid fakulteten i Alnarp eller Uppsala. Under det fjärde året kan du själv välja bland ett stort antal kurser och ge din jägmästarexamen en unik profil. Vill du ha Internationell erfarenhet erbjuds också goda möjligheter att studera utomlands. SLU har bl. a. avtal med flera universitet i Nordamerika men du kan också välja att studera i Europa, Australien, eller Nya Zeeland. Det femte och sista årets studier innehåller bland annat kurser i ämnet Ledarskap och Organisation samt ett självständigt arbete (examensarbete).

Nu kan du som är elitidrottare studera till Jägmästare och fortsätta din elitidrottskarriär. Läs mer http://www.slu.se/elitidrottare (obs klistra in adressen i din webbläsare)

Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som virkesköpare, forskare, skogsförvaltare, jägmästare, produktionsledare, naturvårdshandläggare, skogskonsulent eller skogsskötselspecialist.

Möjliga arbetsgivare

FAO, Holmen Skog AB, IKEA of Sweden AB, Landsbygdsdepartementet, LRF Skogsägarna, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Norra Skogsägarna, SCA Skog AB, SIDA, Skogforsk, Skogsstyrelsen, SLU, Stora Enso AB, Sveaskog AB, Södra Skogsägarna mm.

Kontakt


Studie-och karriärvägledning
Studie- och karriärvägledarna kan vara ditt bollplank och samtalspartner i funderingar kring studier och karriärval.
E-post: studievagledning@slu.se
Telefon: 018-67 28 00
Telefontid: mån-ons och fre kl. 10.00-12.00, tor kl. 13.00-15.00
eller
Programstudierektor: Anders Karlsson
Telefon: 018 67 10 00 vxl.
E-post: Anders.Karlsson@slu.se

Examen


Utbildningen leder till jägmästarexamen. Den engelska benämningen är Master of Science in Forestry.

Sidan uppdaterad: 2014-03-18.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen