Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Jägmästare

Skogen är en av våra största naturtillgångar och det är många intressen som ska samsas, bland annat sociala, ekonomiska och biologiska. Skogen är vår framtid och nyckeln till ett hållbart samhälle. För att kunna hantera skogens alla värden måste du förstå skogens funktion, skötsel och nyttjande. Det kräver kunskap inom flera olika ämnesområden. Som jägmästarstudent får du under de tre första åren grundläggande kunskaper inom biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära.

Det här läser du på programmet

En del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag. De tre första åren läser du grundkurser med vissa inriktningskurser i tex fördjupad kemi, ekonomi eller skogshushållnig. Därefter väljer du ett huvudämne att fördjupa dina kunskaper inom. Under de två avslutande åren läser du fördjupningskurser inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som virkesköpare, forskare, skogsförvaltare, jägmästare, produktionsledare, naturvårdshandläggare, skogskonsulent eller skogsskötselspecialist.

Möjliga arbetsgivare

FAO, Holmen Skog AB, IKEA of Sweden AB, Landsbygdsdepartementet, LRF Skogsägarna, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Norra Skogsägarna, SCA Skog AB, SIDA, Skogforsk, Skogsstyrelsen, SLU, Stora Enso AB, Sveaskog AB, Södra Skogsägarna mm.

Kontakt


Studie-och karriärvägledning
Studie- och karriärvägledarna kan vara ditt bollplank och samtalspartner i funderingar kring studier och karriärval.
E-post: studievagledning@slu.se
Telefon: 018-67 28 00
Telefontid: mån-ons och fre kl. 10.00-12.00, tor kl. 13.00-15.00
eller
Programstudierektor: Anders Karlsson
Telefon: 018 67 10 00 vxl.
E-post: Anders.Karlsson@slu.se

Examen


Utbildningen leder till jägmästarexamen. Den engelska benämningen är Master of Science in Forestry.

Sidan uppdaterad: 2015-11-11.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen