Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Landskapsingenjör, 180 hp


Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller vill du ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Då är landskapsingenjörsutbildningen rätt för dig.

Vår gemensamma utemiljö är viktig, vare sig vi talar om vardagsmiljön vi rör oss i mellan arbete, skola och fritid, eller den rekreativa miljön där vi kopplar av. Vi värderar också funktion, skönhet, ekologi och trygghet högt, när nya bostadsområden växer fram och tätorterna expanderar. Och det gäller inte bara under själva byggandet utan också under den efterföljande förvaltningen där man tar tillvara och utvecklar det som anlagts och planterats. I alla de här fallen spelar landskapsingenjören en viktig roll.

Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Studiestart: Alnarp 31 augusti 2015

Antal studieplatser: 45

Anmälan senast: 15 april 2015

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 62550 SEK

- Total programme: 375300 SEK

För mer information:

Studenternas egen sida: www.landskapsingenjor.se

LIR - intresseorganisation för landskapsingenjörer: www.liraren.se  

Framtid


Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är gynnsam. Utbildningen ger dig unika kunskaper inom mark/växt/markbyggnad, hållbarhet och estetik för att kunna bygga och förvalta vackra och funktionella utemiljöer. Färdigheter i digitala rit- och kalkylprogram under utbildningen stärker ytterligare efterfrågan på arbetsmarknaden. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att ansvara för att skapa eller vårda det gröna inom främst tätortsmiljöer och tätortsnära miljöer, t.ex. parker och andra offentliga miljöer, bostadsgårdar, kyrkogårdar, naturmark eller vägrum. Ofta arbetar man direkt med växtligheten, som t.ex. att bevara, sköta och förnya stadens växtlighet (gatuträd, parkvegetation, buskage m.m.) eller att ansvara för sommarblomsprogram och liknande i staden. Denna typ av arbete utförs ofta inom offentliga förvaltningar (parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar m.m.), men bostadsföretag, golfklubbar, konsultföretag, arkitektkontor och andra privata företag, där man är engagerad i tekniska lösningar för byggandet av utemiljöer, hör till de viktigaste arbetsplatserna. Ytterligare ett alternativ är att arbeta med undervisning på naturbruksgymnasier och högskolor. Eftersom inslaget av ekonomi och ledarskap är framträdande inom utbildningen, är landskapsingenjören mycket lämpad för ledande positioner inom gröna sektorn. Ofta är arbetet omväxlande med hög grad av självständighet, utomhus såväl som på kontoret, och man är väl förberedd för att kunna argumentera för och motivera strategier för utveckling av de gröna miljöerna på en vetenskaplig grund.

Behörighet


Från och med 2010 gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:
- Ma B
- Nk B (alternativt Fy A + Ke A + Bi A)
- Sh A

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
Sidan uppdaterad: 2014-10-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen