Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Landskapsingenjör

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du projektering, anläggning, skötsel och förvaltning av vår gemensamma utemiljö.

Det här kan du arbeta med

Vanliga arbetsuppgifter kan vara att ansvara för att skapa eller vårda det gröna inom tätortsmiljöer och tätortsnära miljöer, till exempel parker, kyrkogårdar, naturmark eller vägrum. Ofta arbetar man direkt med växtligheten, som att bevara, sköta och förnya stadens gatuträd eller sommarblomsprogram. Andra arbetsuppgifter är att hitta tekniska lösningar för byggandet av utemiljöer eller undervisning på naturbruksgymnasier och högskolor. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som konsult, projektör, lärare, utredare, rådgivare eller arbetsledare.Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Studiestart: Alnarp 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 45

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 62550 SEK

- Total programme: 375300 SEK

Här kan du arbeta

Landskapsingenjörer arbetar till exempel vid PEAB, Green Landscaping, NCC, HAGS, SLU, golfklubbar, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kommuner och landsting, SWECO, Splendor Plant och som konsulter och egna företagare.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är gynnsam. Eftersom inslaget av ekonomi och ledarskap är framträdande inom utbildningen, är landskapsingenjören lämpad för ledande positioner inom den gröna sektorn. Enligt SACO-förbundets information om landskapsingenjör är det balans på arbetsmarknaden för yrket. På LIR och Landskapsingenjör kan du läsa mer om branschen och om att vara landskapsingenjör.


Behörighet


Från och med 2010 gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15:
- Ma B
- Nk B (alternativt Fy A + Ke A + Bi A)
- Sh A

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

   

Har du sett...

Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap?

Som Landskapsarkitekt i Uppsala får du förutom kunskap inom formlära, design och landskapsarkitektur även grunderna i bland annat växtbiologi, ekologi och marklära.

...våra andra...

Vill du skapa vackra och användbara landskap för människor att bo, leva, arbeta och vistas i? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön omkring oss ser ut och fungerar.

Läs mer om Landskapsarkitekt i Alnarp här.

...utbildningar?

Vill du designa trädgårdar och gröna miljöer?  Är du intresserad av färg och form och vill lära dig att planera gröna rum ute och inne?

Läs då mer om kandidatprogrammet Trädgårdsingenjör med inriktning design.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen