Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Lantmästare

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar. En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle.

Det här kan du arbeta med

Som lantmästare kan du driva ett eget företag eller arbeta som förman, driftledare, produktionsledare, driftschef eller inspektor på lantbruksföretag. Andra arbeten som du kan ha är driftledare, instruktör eller lärare på naturbruksgymnasier, rådgivare inom flera områden som animalieproduktion, växtodling, byggnader eller ekonomi, säljare av försäkringar, foder eller maskiner, redovisningsekonom, produktingenjör, m.fl.Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Studiestart: Alnarp 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 50

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 61350 SEK

- Total programme: 368100 SEK

Här kan du arbeta

Lantmästare har en bred arbetsmarknad och finns på en mängd olika företag, myndigheter och organisationer inom den agrara sektorn. Förutom att driva ett eget företag kan du arbeta på lantbruksföretag, Svenska foder, Lantmännen, Väderstad, Söderberg & Haak, Gullviks, Skånesemin, naturbruksgymnasium, försäkringsbolag, bank, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, Växa Sverige, LRF mjölk, LRF-konsult, m.fl. 

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är god för lantmästare och de allra flesta har ett arbete inom yrkesområdet när studierna är avslutade. På fem och tio års sikt har yrkesgruppen goda möjligheter till arbete, inte minst för att det väntas stora pensionsavgångar, se arbetsförmedlingens yrkesprognos. Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är efterfrågan i balans för nyutexaminerade och det råder brist på yrkeserfarna.

En vanlig befattning för lantmästare är driftledare, mer detaljerad information från arbetsförmedlingen.Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15 (Ma B + ShA + Nk B. NkB kan ersättas av FyA+KeA+BiA alternativt naturbruksprogrammets kurser Ekologi, Växt och djurliv samt kretslopp).

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ
• Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
• Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
• Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

För att vara behörig krävs dessutom relevant yrkeserfarenhet enligt ett av följande alternativ:
1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser (som täcker områdena växter, djur, teknik och ekonomi) samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.
Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

   

Har du sett...

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer?

Som agronom med inriktning ekonomi får du specialistkunskaper inom jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Låter det intressant? Läs mer på kurshemsidan Agronom - ekonomi.

...våra andra...

Hur odlar vi växter för mat, foder och energi samtidigt som vi förvaltar mark och vatten på rätt sätt?

Som mark-/växtagronom för du kunskap om växtproduktion och dess påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

Läs mer om Agronomprogrammet - mark/växt här.

...utbildningar?

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion?

Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa ooch beteende til utfodring och avel.

Varför inte läsa Agronomprogrammet - Husdjur?

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen