Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Lantmästare, 180 hp


Vill du bli den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! På lantmästarprogrammet får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig biologiska, ekonomiska och tekniska fackkunskaper för lantbruksområdet.

Det behövs en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar. En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle. Lantmästarprogrammet ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens jordbruksföretag. Undervisningen är varierande med föreläsare från forskning och näringsliv.

Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Studiestart: Alnarp 1 september 2014

Antal studieplatser: 50

Anmälan senast: 15 april 2014

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 61350 SEK

- Total programme: 368100 SEK

Framtid


Din yrkestitel är Lantmästare och efter din utbildning kan du t.ex. arbeta som arbetsledare, ekonom, företagare, driftledare, lärare, säljare eller rådgivare.

Möjliga arbetsgivare: Hushållningssällskap, naturbruksgymnasier, LRF konsult, Lantmännen, Länsförsäkringar, med flera.

Efter utbildningen kan du planera, leda och genomföra arbete inom lantbruket och angränsande områden. Som lantmästare kan du ha arbetsledande befattningar på en mängd olika företag och organisationer, till exempel inom lantbrukssektorn, media, förädlingsindustrin, försäkringsbolag, banker eller konsultföretag. Många lantmästare driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. Andra arbetar med undervisning, rådgivning, marknadsföring och ekonomi på bokförings- och konsultföretag.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15 (Ma B + ShA + Nk B. NkB kan ersättas av FyA+KeA+BiA alternativt naturbruksprogrammets kurser Ekologi, Växt och djurliv samt kretslopp).

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ
• Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
• Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
• Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

För att vara behörig krävs dessutom relevant yrkeserfarenhet enligt ett av följande alternativ:
1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser (som täcker områdena växter, djur, teknik och ekonomi) samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.
Sidan uppdaterad: 2014-10-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen