Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Skogsmästare

Framtiden finns i skogen.

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

Skogsmästarprogrammet är yrkesinriktat och treårigt (180 hp). Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp. På SLU finns också det längre och mer teoretiskt inriktade Jägmästarprogrammet (300 hp).Programmets omfattning: 3 år, 180 hp

Studiestart: Skinnskatteberg 29 augusti 2016

Antal studieplatser: 45

Anmälan senast: 15 april 2016

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 66300 SEK

- Total programme: 397800 SEK

Det här kan du arbeta med

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs. Det går att specialisera sig inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård. Mångsidighet kännetecknar yrket. Som skogsmästare kan du arbeta inom en rad olika verksamheter.

Den som inriktar sig mot skogsfastighetsvärdering kan komma att arbeta som rådgivare till skogsägare eller värderare av skogs- och jordbruksfastigheter.

Läs mer om vad du arbetar med som skogskonsulent .

Vanliga tjänster inom den privata sektorn är virkesköpare och produktionsledare

 


Här kan du arbeta

Du kan t.ex. arbeta på skogsföretag. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägare- eller företagarförening t.ex. LRF. Sedan kan du också, som många andra skogsmästare, starta ett eget företag.

Framtidsutsikter

Skogsakademikerna, som är en del av förbundet Naturvetarna, ger ut en folder om arbetsmarknaden för skogligt utbildade studenter. Du hittar den här .

Dessutom följs det upp hur det går för studenter som nyss tagit sin examen att få ett jobb inom sitt utbildningsområde. Läs rapporten .


Behörighet

Områdesbehörighet A14, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2C
Naturkunskap 2 (ersättningsmöjligheter finns)
Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a och 1a2.**
Du kan läsa mer om områdesbehörigheter här.

Tidigare områdesbehörighet 15, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
Matematik B
Samhällskunskap A
Naturkunskap B (ersättningsmöjligheter finns)

Samt skoglig grundutbildning och skoglig yrkeserfarenhet omfattande minst 6 månader.

Läs mer om relevant yrkeserfarenhet och skoglig grundutbildning.

** Generellt undantag, gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2.


Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

   

Har du sett vår andra skogliga utbildning?

Ser du en framtid inom skogsnäringen och vill lära dig mer?

Hur vi sköter våra naturresurser är en global fråga. Som skogligt utbildad är du med och bidrar med kunskap som bygger ett hållbart samhälle.

Här kan du läsa mer om Jägmästarprogrammet.  

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen